Zhvillohet aktiviteti me UNDP: “Politikat dhe procedurat kundër dhunës e ngacmimit në strukturat e MM/SHPFARSH. Parimet dhe standardet e një mjedisi të sigurt pune”

bwd  Grup - Foto 1/2  fwd

Në kuadër të programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin në Shqipëri (UNDP), u zhvillua një trajnim dyditor, me përfaqësues nga personeli ushtarak dhe civil i strukturave të MM/SHP dhe Komandat e Forcat kryesore të FARSH, si dhe drejtues të reparteve të varësisë së tyre.

Trajnimi i mbështetur nga UNDP, pati si qëllim njohjen dhe orientimin e pjesëmarrësve me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi, lidhur me parimet dhe standardet e barazisë dhe mosdiskriminimit, kuptimin e dhunës, ngacmimit, ngacmimit seksual dhe të mjedisit të sigurt në punë, kryesisht në sektorët e MM dhe SHPFA.

Në këtë event, mori pjesë dhe zëvendësshefja e SHPFA, gjeneralmajor Manushaqe Shehu. Në fjalën e saj, gjeneralmajor Shehu nënvizoi arsyet e domosdoshmërisë së një dokumenti kaq të rëndësishëm. “Politika, e cila vlen për të gjithë personelin, e bën të qartë qasjen e tolerancës zero të MM dhe FA ndaj dhunës, ngacmimit dhe ngacmimit seksual, duke ardhur njëkohësisht në të njëjtën kohë me politikën e adoptuar për herë të parë nga NATO kundër dhunës, ngacmimit dhe ngacmimit seksual.”

Gjeneralmajor Shehu, iu drejtua audiencës së përbërë nga komandantë e drejtues të strukturave të ndryshme të FA, duke theksuar detyrimet e komandantëve/drejtuesve të strukturave në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura, të përcaktuara në dokument, me qëllim parandalimin e ngacmimit dhe/ose ngacmimit seksual për krijimin e një mjedisi të sigurt pune. Janë të drejtat dhe detyrimet e personelit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura në krijimin e një mjedisi, ku dhuna dhe ngacmimi është i papranueshëm, ka vijuar gjeneralmajor Shehu.

Në përmbyllje të fjalës së saj, gjeneralmajor Shehu citoi sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, ku sipas tij politika është një mënyrë tjetër praktike në të cilën tregohet përkushtimi ynë ndaj parimeve dhe vlerave themelore njerëzore, përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, gjeneralmajor Shehu, falënderoi për organizimin e këtij trajnimi të rëndësishëm, organizatorët e UNDP-së dhe të ambasadës suedeze në Tiranë, që prej vitesh kanë një bashkëpunim të shkëlqyer me Forcat e Armatosura në drejtim të Rezolutës 1325 të Kombeve të Bashkuara “Gruaja, Paqja dhe Siguria”, si dhe për probleme të tjera që kanë të bëjnë me femrën në përgjithësi.

 

 

  

 


Media SocialeMoti