Stërvitjet e Përbashkëta për 2016

Stërvitjet kryesore të FARSH të zhvilluara gjatë vitit 2016 janë të kategorizuara si më poshtë:

A.  Stërvitje të përbashkëta;
B.  Stërvitje me NATO;
C.  Stërvitje në kuadër të nismave rajonale;
D.  Stërvitjet dypalëshe me SHBA.

 

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2015

Zhvillimi i stërvitjes rajonale ndërinstitucionale për Emergjencat Civile Joint Reaction-15, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATOs “CMX 2015”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Pjesëmarrja me k1b2k, në stërvitjen e NATO “Trident Juncture-15”, në Itali.
Pjesëmarrja me togën e PU në stërvitjen e NATO “Platinium Lion-15”, në Bullgari.
Në kuadër të bashkëpunimit me SHBA, pjesëmarrja në stërvitjet Combined Resolve, KFOR20, Saber Junction-15, në JMRC, Gjermani.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Immediate Response-15”, në Kroaci, dhe Slloveni.
Zhvillimi i stërvitjes detare rajonale “Adrion LIVEX/CAX", në Shqipëri.
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 15" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 15", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 15" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 15" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes fushore “Biza-2015”, Bizë.

Stërvitjet e Përbashkëta për 2014

Zhvillimi i stërvitjes “Biza-2014”, vlerësimi kombëtar CREVAL i njësive të deklaruara në NATO Pool of Forces.
Zhvillimi i stërvitjes ndërinstitucionale për Emergjencat Civile “Morava-14”, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Seven Stars 14”, në Greqi.
Pjesëmarrja në stërvitjen “SEESIM 14”, në Kroaci.
Pjesëmarrja në stërvitjen CPX / CAX "Immediate response 2014", në Kroaci dhe Slloveni.
Pjesëmarrja në stërvitjen detare rajonale “Adrion LIVEX/CAX", në Itali.
Zhvillimi i stërvitjes "Albanian Lion 14", “Dragon Hummer-14”, me Mbretërinë e Bashkuar,  në Shqipëri.
Në kuadër të bashkëpunimit me SHBA, pjesëmarrja në stërvitjet, KFOR18, ERF1, ERF2, në JMRC, Gjermani.
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 14" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 14", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 14" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 14" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.

Stërvitjet e Përbashkëta për 2013

Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATO “CMX 2013”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Stërvitja "ABble Staff 13", Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Stërvitja "Albanian Lion 13" me Mbretërinë e Bashkuar,  Shqipëri
Stërvitja CPX "Immediate Response 2013", Kroaci
Stërvitja "Adrion LIVEX/CAX 2013", Bar, Mal i Zi
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 13" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 13", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 13" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 13" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes fushore “Biza-2013”, Bizë.
Zhvillimi i stërvitjeve të përbashkëta me Britaninë e Madhe  “Albanian Lion 13”, në Shqipëri.

Stërvitjet e Përbashkëta për 2012

Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATO “CMX 2012”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATOs “Able Staff12”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Adrion Livex/Cax 12”, në Slloveni.
Pjesëmarrja në stërvitjen për emergjencat IPACRO Floods, në Kroaci.
Zhvillimi i stërvitjeve të përbashkëta me Britaninë e Madhe “Black Eagle - 12”; Albanian Eagle -12“; “Albanian Lion 12”, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen "Immediate Response 2012", në Slunje, Kroaci.
Pjesëmarrja në stërvitjen Përbashkët me Forcat Speciale të Ballkanit (B-9 CJSE).
Pjesëmarrja në stërvitjen “SEESIM-12”, ne Tirane.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Seven Stars 12”, në Larisa,Greqi.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Balkan Peace Support 12”, në Stamboll, Turqi.
Zhvillimi i stërvitjes “Shqiponja e Paqes”, për vetëvlerësimin sipas konceptit të OCC, niveli 1 të b2k të BrRSH.
Zhvillimi i stërvitjes fushor me qitje luftarake me batalionin e Artilerisë Fushore (TO-152 m/m) “Juba 05”, “Juba 06”, “Juba 07”,  “Juba 08
Zhvillimi i stërvitjes “Biza-2012”, vlerësimi kombëtar i njësive të deklaruara në NATO Pool of Forces.
Zhvillimi i stërvitjeve të Forcave Detare, në interes të misionit që kanë “Shqiponja e Egërsuar-11-12”; “Shqiponja e Lumtur- 11-12”.
Zhvillimi i stërvitjes Komando Shtabi “Reagimi i Përbashkët -2012”, në Shqipëri.Media SocialeMoti