Stërvitjet e Përbashkëta për 2018

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare


Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2017

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2016

Stërvitjet kryesore të FARSH të zhvilluara gjatë vitit 2016 janë të kategorizuara si më poshtë:

A.  Stërvitje të përbashkëta;
B.  Stërvitje me NATO;
C.  Stërvitje në kuadër të nismave rajonale;
D.  Stërvitjet dypalëshe me SHBA.

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2015

Zhvillimi i stërvitjes rajonale ndërinstitucionale për Emergjencat Civile Joint Reaction-15, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATOs “CMX 2015”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Pjesëmarrja me k1b2k, në stërvitjen e NATO “Trident Juncture-15”, në Itali.
Pjesëmarrja me togën e PU në stërvitjen e NATO “Platinium Lion-15”, në Bullgari.
Në kuadër të bashkëpunimit me SHBA, pjesëmarrja në stërvitjet Combined Resolve, KFOR20, Saber Junction-15, në JMRC, Gjermani.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Immediate Response-15”, në Kroaci, dhe Slloveni.
Zhvillimi i stërvitjes detare rajonale “Adrion LIVEX/CAX", në Shqipëri.
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 15" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 15", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 15" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 15" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes fushore “Biza-2015”, Bizë.

Stërvitjet e Përbashkëta për 2014

Zhvillimi i stërvitjes “Biza-2014”, vlerësimi kombëtar CREVAL i njësive të deklaruara në NATO Pool of Forces.
Zhvillimi i stërvitjes ndërinstitucionale për Emergjencat Civile “Morava-14”, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Seven Stars 14”, në Greqi.
Pjesëmarrja në stërvitjen “SEESIM 14”, në Kroaci.
Pjesëmarrja në stërvitjen CPX / CAX "Immediate response 2014", në Kroaci dhe Slloveni.
Pjesëmarrja në stërvitjen detare rajonale “Adrion LIVEX/CAX", në Itali.
Zhvillimi i stërvitjes "Albanian Lion 14", “Dragon Hummer-14”, me Mbretërinë e Bashkuar,  në Shqipëri.
Në kuadër të bashkëpunimit me SHBA, pjesëmarrja në stërvitjet, KFOR18, ERF1, ERF2, në JMRC, Gjermani.
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 14" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 14", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 14" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 14" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.Media SocialeMoti