STANAG

Në këtë tabelë janë pasqyruar vetem numrat e STANAG/AP-ve si referencë, kliko tek linku https://nso.nato.int/nso/ për të shkarkuar STANAG/AP që ju duhet.

Nr i STANAGEmertimi i STANAG/APStruktura PropozueseStruktura BashkëveprueseStruktura ZbatueseData e UMM RatifikimAfati i zbatimitStatusiKomente/ RezeravaLidhja OK
1468 ED 2 Mbrojtja e Forcës detare të Aleancës KFD KFD KFD 1281 19.12.2018 1/10/2019 R&I   M-6102 N
2235 ED 3 Vlerësimi shëndetësor para dhe mbas dislokimit. ISH KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2000 21.12.2018 1/1/2020 R&I   E-4503 N
4154 ED 1 Proçeduart për qëndrueshmërinë në det gjatë projektimit të anijeve. KFD KFD KFD 1999 21.12.2018 1/10/2019 R&I   M-6103 N
2954 ED 1 Training of medical for CBRN Defence ISH KFT ISH. KFT 2001 21.12.2018   RIA&REZ   E-4503 N
4695 ED 1 Trainimi mjekësor për mbrojtjen nga CBRN KFT J-3/7 KFT 2002 21.12.2018   RI&A   L -1201 N
4370 ED 6 Testimi mjedisor KM KM,FT,FD   1757 07.11.2018   JP   L-1105 N
4607 ED 3 Udhëzuesi I Implementimit të Formatit të Treguesit të Lëvizjes së Objektivave Tokësorë të NATO-s. KFAj J-2   1758 07.11.2018   JP   A-7203 N
2509 ED 3 Doktrina e përbashket Civilo Ushtarke J-9 J-9 Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1760 07.11.2018 1/1/2019 R&I    
1475 ED 1 Materjal interoperability requirements for submarine espace and resque KDS KDS   1760 07.11.2018   JP    
4609 ED 4 Standardi I Imazherisë Lëvizëse Digjitale të NATO-s. KFAj J-2   1759 07.11.2018   JP   A-7203
3873 ED 6 Lufta elektronike në Operacionet Ajrore KFAj J-6 KFAj 1762 07.11.2018   RI&REZ   A-6206
4517 ED 1 Kërkesat dhe standartet e kërkuara për mjete shpërthyese të përmasave të madha. KDS KDS   1763 07.11.2018   JP    
2538 ED 3 Përkujdesja ndaj kafshëve gjatë operacioneve luftarake. KDS KDS   1764 07.11.2018   JP    
1462 ED 3 Proçedurat e transferimit të nëndetësve. KDS KDS   1765 07.11.2018   JP    
2598 ED 1 Doktrina e përbashkët për përkujdesjen shëndetësore. ISH KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1766 07.11.2018 1/10/2019 R&I   E-4503 N
2529 ED 4 Rapidely deployable outbreak investigations team KDS KDS   1767 07.11.2018   JP    
6507 ED 1 Doktina e përbashkët për zbulimin pamor. J-2 AISM J-2 1768 07.11.2018   RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH nuk kanë paisje specifike dhe kanë kufizime në zbatimin e këtij Stanagu  
4415 ED 2 Karakteristikat e modulatorit/demulatarit për kompresimin forcimin e sinjalit pa kërcime në frekuencë. J-6 Të gjithë Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1769 07.11.2018   R&I   E-5301 N
E-6202 N
2126 ED 7 Paketa e ndihmes së shpejtë ISH ISH, KFT KFT 749 28.05.2018   RI&A   E-4503 N
2179 ED 3 Minimumi I kërkesave të kërkuara për kujdesin shëndetësor ndaj grave. ISH KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 750 28.05.2018 1/1/2019 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH sigurojnë shërbim mjëkësor deri në Rol-2 I cili nuk përfshin personelin e specializuar për shërbime gjinekologji. E-4503 N
2182 ED 3 Doktrina e Përbashkët Logjistike J-4 KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 751 28.05.2018 1/1/2019 R&I    
2615 ED 1 Udhëzimet e NATOs për gruper ISTAR KFT KFT KFT 752 28.05.2018   RI&A   L-7201 N
3998 ED 5 Procedurat taktiko-teknike në NATO për operacionet nga Ajri KFAj FAJ FAJ 754 28.05.2018 1/2/2019 RI&REZ Forca Ajrore e RSH nuk ka kapcitete e duhura dhe nuk ka plan të zhvilloj këto kapacitete për transport. A-1105 N
4172 ED 2 Municioni 5.56 mm KM KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 753 28.05.2018 1/12/2022 R&I   L-4301 N
2627 Ed 1 Libri I xhepit I mesazheve zanore të NATO-s J-3/7 KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 981 27.06.2018 1/6/2019 R&I    
1040 ED 28 Manuali I bashkëpunimit të Marinës dhe udhëzimet për Anijet tregëtare. KFD KFD KFD 982 27.06.2018 1/1/2019 R&I   M-6103 N
5527 Ed 1 Sistemi I gjurmimit të Forcave tona J-6 J-6 Të gjitha Forcat dhe Komandat. 983 27.06.2018   RIA&REZ   E-5301 N
E-6202 N
4653 Ed 2 Karakteristika eoperacioneve të përbashkëta specifikimet teknike dhe kriteret e vlerësimit. J-3/7 KM KFT, FKM 984 27.06.2018   RIA&REZ   E-6218 N
4144 Ed 3 Sistemim I kontrollit të zjarrit dhe përcaktimim I procedurave gjatë zjarrit indirekt. KFT KFT KFT 985 27.06.2018   RIA&REZ   L-3206 N
2486 Ed 2 Formati I të dhënave për regjistrin e municioneve KM KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 986 27.06.2018   RI&A   L-4301 N
7028 Ed 3 Mjetet e njëjta për shërbimet Ajrore KFAj KFAj KFAj 987 27.06.2018 1/12/2020 RI&REZ Forca Ajrore e RSH do të aplikoj këto kërkesa vetem për helikopterët Cougar dge EC-145.Gjithashtu shërbimet e servisit dhe karburantit vetëm në nivelin e parë. A-1105 N
4265 ED 1 Modelet dhe Referencat e Natos, sistemet e ndërveprimit. ASNI J-6 ASNI, J-6 1965 12.11.2013 1/1/2014 R&I    
1174 ED 20 Libri I sinjaleve taktike dhe I manovrave të Forcave Detare të Aleancës. KFD KFD KFD 1914 24.11.2011 1/12/2013 R&I   L-7201 N
E-5308 N
E-7102 N
2609 ED 2 Operacionet e përbashkëta të shërbimeve kimike, biologjike, radiologjike dhe nukleare me EOD në dislokimet shumëkombëshe. J5/8 KM J-3/7, KFT 139 01.02.2018   RIA&REZ    
1104 ED 14 Sistemi I informimit Lundrimor të përgjithshëm të Aleancës. KFD J-6 KFD 140 01.02.2018   RIA&REZ    
7144 ED 4 Taktikat , teknikat dhe proceduart për mbështetje e afërt nga ajri dhe pengim -vonim nga ajri. KFAj KFT KFAj 141 01.02.2018   RIA&REZ   L 3204 N
3736 ED 11 Doktrina e përbashkët e Aleancës për mbështetjen e afërt nga Ajri. KFAj KFAj J-3/7. KFAj 142 01.02.2018   RI&REZ Forca Ajrore e RSH nuk ka kapcitete e duhura dhe nuk ka plan të zhvilloj këto kapacitete . L 3204 N
M 3201N
2298 ED 3 Ekipi I zbulimit të Armëve KFT J-2 KFT 143 01.02.2018   RIA&REZ   L-6202 N
3797 ED 1 Programi I Kontrollorëve të Sulmit në hapësirë të përbashkët. KFAj KFT KFAj 144 01.02.2018   RI&A    
2358 ED 3 Libri I dorës së Natos për ndihmën e parë ndaj CBRN. KFT J-3/7 KFT 145 01.02.2018   RI&A   L-1501 N
E-6201N
E-6218 N
3430 ED 10 Përgjegjësitë për ndër-servisin e Avionëve. KFAj   KFAj 1013 22.05.2017   RIA&REZ   A-1105 N
7107 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Zbulimit. J-2   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1625 11.10 2011 1/9/2014 RI&REZ Asetete e inteligjencës që Forca e Armatosur e RSH ka nuk janë njësoj si në këtë Stanag; megjithatë nuk garantojnë ndërveprueshmëri në operacionet e përbashkçta dhe aktivitet e Natos. E-7102 N
2611 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Luftën kundër Rebelëve (COIN) J-3/7 J-2 KFT 1626 11.10.2011   RI&A   E-7102 N
2449 ED 1 Trajnimi për Ligjin e Konfliktit të Armatosur. J-3/7   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1627 11.10.2011 1/1/2012 R&I    
3345 ED 6 Tabela e të dhënave ,Formati I NATOs për Planifikimin dhe Lëvizjet nga Ajri. KFAj KFAj KFAj 1628 11.10.2011 1/1/2012 R&I   L-3110 N
2456 ED 3 Dokumentat për Transport dhe Lëvizje. Përcaktimi I termave të Fjalorit. J-4 KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1629 11.10.2011 1/9/2016 R&I    
1065 ED 20 Furnizimet në Det. KFD   KFD 1631 11.10.2011   RIA&REZ    
1179 ED 2 Kombinimet I Investigimeve për incidentet që mund të ndodhin në Det. KFD   KFD 1631 11.10.2011 1/4/2015 R&I    
2226 ED 1 Procedurat e Natos dhe Udhëzimet për PU. PU   PU, KFT 1632 11.10.2011 1/12/2012 RI&REZ   M-6103 N
2296 ED 1 Doktrina e Përbashkët për Policinë Ushtarake. PU   PU, KFT 1633 11.10.2011 1/12/2012 RI&REZ Polica Ushtarke e FARSH nuk ka strukturë të veçantë për investigimin e krimeve, as forcë speciale me status të veçantë. Pu nuk mund të investigoj çeshtje civile kriminale apo atë në kohë lufte.  
2143 ED 5 Azgjësimi I Municioneve me Eksploziv. EOD KM   KM, KFT 1634 11.10.2011 1/6/2013 R&I    
2192 ED 1 Proceduart e Sigurise dhe Kundër- Zbulimit. J-2 AISM J-2 1913 24.11.2011 1/9/2013 R&I   L-6202 N
L-4101 N
2035 ED 6 Shënimi për Instalimin e Komandave Qëndrore. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1915 24.11.2011 1/1/2013 R&I    
1135 ED 5 Ndërveprueshmeria e Lidhur me përdorimin e Karburantit që përdorin forcat e NATOs KFAj KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1971 24.11.2011 1/1/2013 R&I    
2508 ED 3 Doktrina e Përbashkët Psikologjike në Operacion. KDS   KFT, KDS 1916 24.11.2011   RIA&REZ    
2953 ED 3 Identifikimi I Municioneve në NATO. KM   KM, KFT 1918 24.11 2011   RIA&REZ    
4440 ED 1 Manuali I Natos për Sigurinë dhe Municionet Shperthyese. KM KM KM 1919 24.11.2011   RIA&REZ    
4441 ED 1 Manuali për Sigurinë gjatë Transportit të municioneve të rezikshme luftarake. KM KFT KM 1920 24.11 2011   RIA&REZ    
4518 ED 1 Rregullat e Sigurisë, kërkesat Kryesore për Shpërthimin e municioneve. KM KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1921 24.11.2011 1/3/2012 R&I    
2547 ED 1 Doktrina e Përbashket për zbulimin mjekësore. J-2   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 571 11.04.2012 1/9/2014 R&I    
2195 ED 2 Kapja e personelit, Materjaleve dhe Dokumentave. J-2   J-2.KFT, FD 572 11.04.2012 1/9/2014 RI&REZ Forca e Armatosur nuk ka kapacitete dhe nuk ka mundësi të krijoj një qendër të tillë siç parashikohet në këtë Stanag. E-7102 N
2526 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Planifikimit të Operacioneve. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1831 07.10.2010 1/9/2011 R&I   A-1105
A-6206
A-1501
2525 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Sistemet e Komunikimit dhe informacionit J-6   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1832 07.10.2010 1/9/2011 R&I    
2509 ED 1 Doktrina e Përbashkët Civilo-Ushtarake. J-9   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1833 07.10.2010 1/9/2011 R&I   E-5203 N
E-5204 N
2288 ED 1 Doktrina e Përbashkët për Operacionet Tokësore. KDS KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 186 10.02.2011 1/10/2011 R&I   L-3110 N
3700 ED 7 Doktrina e Forcës Ajërore nga Ajëri. J-3/7   KFAj 188 10.02.2011   RIA&REZ   F-1501 N
F-5201 N
2999 ED 9 Koncepti I Përdorimit të Helikopterëve në Operacionet Tokësore. KFAj KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 189 10.02.2011   RIA&REZ   A-1105
A-5210 N
A-5301 N
A-5303 N,
A-6206 N
2181 ED 1 Doktrina e Përbashkët për Operacionet e Paqes. J-3/7   KFT 190 10.02.2011 1/12/2011 R&I   L-1105 N
A-6206 N
A-1501 N
L 3108 N,
6023 ED 2 Trajnimi për Operacinet në Mbështetje të Paqes. J-3/7   KFT 191 10.02.2011 1/12/2012 R&I   L-3110 N
L-6202 N
2234 ED 2 Doktrina e Përbashkët për Procedurat e Pritjeve. QBO   QBO 192.10.02.2011 1/12/2012 R&I   L-1501 N
L-1105 N
L-3109 N
2149 ED 6 Kërkesa për Informacion. J-2 KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 193 10.02.2011 1/10/2011 R&I    
2191 ed 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Procedurat e Zbulimit J-2 AISM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 194 10.02 2011 1/10/2011 R&I   L-7201
L-1102
L-7203
2085 ED 4 Operacionet e ndryshme Ushtarake. J-3/7   PU 195 10.02.2011 1/6/2012 R&I   L-7201
2019 ED 6 Simbolet e Përbashkëta Ushtarake. KDS J-6 Të gjitha Forcat dhe Komandat. 196 10.02.2011 1/10/2011 R&I    
2014 ED 9 Formatet e Urdhërave. KDS KFT Të gjitha Forcat dhe Komandat. 197 10.02.2011 1/11/2011 R&I   L-3110 N
L-6202 N
2377 ED 2 Roli EOD dhe Trainimi Personelit dhe proceduarat në rast Incidenteve. KM KFT KM 198 10.02.2011 1/1/2012 R&I    
6001 ED4 Njohja e Gjuhës Angleze. KDS   QGJ H 199 10.02.2011 1/11/2011 R&I   L-6202 N
L-4101 N
1059 ED 8 Kodet për Intetitetet. J-2   J-2,AISM, FT 762 04.05.2011 1/1/2012 R&I   E-1101 N
2077 ED 7 Regjistrimi I të dhënave të Zbulimit. J-2   J-2 755 04.05.2011 1/1/2012 R&I   L-7201 N
E-7203 E
2437 ED 7 Doktrina e Përbashkët e Aleancës. KDS KFT,KFD,KFAj,KM,J3/7 Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1827 07.10.2010 1/9/2011 R&I   OK 1501
2484 ED 3 Doktrina e NATO-s për Mbështetjen me Zjarr KFT   KFT 34 12.01.2016 12/28/2017 RI&REZ FARSH do të implementojnë vetëm kapitullin IV të këtij STANAG-u  
4296 ED 1 Mbrojtja Balistike e Syve për Ushtarët. KFT KM KFT 35 12.01.2016   RI&REZ Ky STANAG do të zbatohet vetëm për trupat që do të dislokohen jashtë.  
4495 ED 2 Mbrojtja e Syve nga Lazeri. KFT KFAj.KM KFT 36 12.01.2016 12/28/2017 R&I    
1385 ED 6 Udhëzues Specifik për Standartet e naftës për Anijet (F 75, F 76) KFD KM, J-4 KFD 37 12.01.2016 12/28/2017 RI&REZ Forca Detare e RSH do të përdorë vetëm naftën tip F-76 sipas kërkesave të këtij STANAG-u.  
3114 ED 8 Trajnimi Aero-mjekësor I Personelit Fluturues. KFAj   KFAj 38 12.01.2016   RIA&REZ Forca Ajrore e RSH nuk ka avionë me krahë fiks.Ky STANAG do të implementohet vetëm për trajnimin e personelit të helikopterëve.  
3745 ED 4 Trajnimi Mjekësor dhe Kërkesat për pajisje për të Trupave të kërkim Shpëtimit gjatë Misionit të Kërkim Shpëtimit. KFAj KDS KFAj 39 12.01.2016 12/28/2017 RI&REZ Forca Ajrore e RSH nuk kanë kapacitete për kryerjen e operacioneve CSAR.  
3805 ED 9 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Kontrollin e Hapësirës Ajrore. KFAj KDS KFAj 40 12.01.2016   RI&A    
2829 ED 5 Trajtimi I ngarkesave dhe Materjaleve. KM   KM 41 12.01.2016   RI&A    
6500 ED 2 Dosja e mjedisit gjatë Operacioneve të Drejtuara nga NATOs. KFT IGJIU KFT 42 12.01.2016 12/27/2018 RI&REZ Ky STANAG do te implementohet vetem ne forcen tokesore.  
2251 ED 6 Qëllimi dhe Paraqitja e informacionit dhe Dokumentimit Gjeografik Ushtarak. IGJIU   IGJIU 43 12.01.2016   RI&A FARSH do ta implementojne kete STANAG pas krijimit te Database të dokumenteve dhe informacionit gjeografik.  
2103 ED 11 Manuali I Përdorimit të Parandalimit dhe Raportimi I incidenteve Kimike radiologjike dhe Nukleare KM FT KM 44 12.01.2016   RI&A    
2518 ED 2 Doktrina e Përbashkët për Operacionet e Informacion. KDS KFT KFT, KDS 45 12.01.2016 1/1/2017 RI&REZ FARSH nuk kane styrukturen dhe kapacitetet qe kerkohen per luften elektronike.  
2555 ED 2 Trajnimi I Zbulimit në NATO J-2 KFT,KDS J-2, AISM,KFT,KFAJ,KFD,KM 46 12.01.2016 12/28/2017 RI&REZ FARSH nuk ka kapacitete te IMINT dhe për luftën elektronike.  
5042 ED 1 Diagrama e Simboleve të Telekomunikacionit. J-6 KFT,KFD,KFAj,KM,KDS Të gjitha Forcat dhe Komandat. 47 12.01.2016 12/29/2016 R&I    
2409 ED 2 Fjalori I Terminologjise Mjekësore. ISH KFAj,KFT,KFD,KDS,KM ISH 48 12.01.2016 3/30/2017 R&I Ky STANAG është hequr nga përdorimi nga NATO.(Cancelled).  
2288 ED 2 Doktrina e Përbashkët për Operacionet Tokësore. KFT KM,KDS KFT 745 26.04.2016 12/29/2016 R&I   L-1501 N
L-1105 N
L-3108 N
L 6202 N
2931 ED 3 Rregullat për Maskimin e Emblemave Mjekësore në Operacionet Taktike Tokësore. KFT ISH KFT 746 26.04.2016 8/24/2016 R&I    
1458 ED 2 Cilësia e Gazit për Zhytje. KFD   KFD 747 26.04.2016 9/26/2019 RI&REZ FARSH nuk do të implementojë Anekset F dhe G të këtij STANAG-u.  
1411 ED 3 Standardi për përcaktimin e karakteristikave të përthithjes të Dioksidit të Karbonit të Grimcuar gjatë zhytjeve dhe aplikimeve hiperbarike . KFD KM KFD 748 26.04.2016   RI&A FARSH nuk kane kapacitete për të testuar elementet e përshkruar në këtë STANAG.  
3379 ED 10 Sinjalet vizuale në Fluturim. KFAj KDS KFAj 749 26.04.2016 12/29/2016 R&I Eshte rapotuar për implementimin e tij. A-1105 N
4279 ED 1 Fjalori I Natos i termave të dhe Përkufizimeve të Paketimit. KM KFAj,KFT,KFD,KDS KM 750 26.04.2016 12/29/2016 R&I    
2377 ED 3 Roli EOD dhe Trainimi Personelit dhe proceduarat në rast Incidenteve. KM J-3/7 KM 751 26.04.2016 12/30/2016 R&I   L-6202 N
L-4101 N
4441 ED 2 Manuali për Sigurinë gjatë Transportit të municioneve të Rezikshme Luftarake. KM KFAj, KFT,KFD KM 752 26.04.2016   RI&A FARSH aktualisht nuk kanë kapacitete për zbatimin e kërkesave të këtij STANAG-u.  
2191 ED 3 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Procedurat e Zbulimit J-2 KFT,KFD,KFAj,KM,KDS Të gjitha Forcat dhe Komandat. 753 26.04.2016 6/30/2017 R&I   L-7201 N
E-7102 N
E-7203 N
6504 ED 1 Doktrina e përbashkët e Aleancës për zbulimin Sinjalor. J-2 KFT,KFD,KFAj,AISM J2,AISM,KFT,KFD,KFAj,KM 754 26.04.2016 7/31/2017 R&I   E 7102 N
6515 ED 1 Biometriksi në mbështetje të Operacioneve të NATO-s J-2 KFT,KFD,KM,KDS PU J2,KFT,KFD,KM 755 26.04.2016   RI&A Dispozitat aktuale të të drejtës ligjore nuk lejojnë që FARSH të përdorë biometriksin E-7102 N
2499 ED 3 Efektet e veshjes së mjeteve individuale të mbrojtëse të CBRN KM KFT,KFD,KFAj,KDS KFT,KFD,KFAj,KM 756 26.04.2016 3/30/2017 R&I    
2525 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Sistemet e Komunikimit dhe informacionit J-6 KFT, KFD,KFAj,KM,KDS J6,KFT,KFD,KFAj,KM,KDS 757 26.04.2016 8/29/2018 R&I   E-5203 N
E-5204 N
2211 ED 7 Të dhënat Gjeodezike. IGJIU   IGJIU 758 26.04.2016   RI&A FARSH do ta implementojë këtë STANAG pas implementimit të STANAG 3675 dhe 3677.  
3710 ED 1 Hartat Ushtarake të Qyteteve. IGJIU   IGJIU 759 26.04.2016   RI&A Ky STANAG do të implementohet pas implementimit të STANAG 3675 DHE 3677  
3447 ED 5 Pajisja për furnizim me karburant në Ajër KFAj KFAj   760 26.04.2016   JP    
7191 ED 1 Pajisja për furnizimin Ajror KDS KFAj   761 26.04.2016   JP    
7215 ED 1 Dritat Sinjalizuese gjatë furnizimit në Ajër. KDS KFAj   762 26.04.2016   JP    
3971 ED 7 Furnizimi Ajëror- Ajror. KDS KFAj   762 26.04.2016   JP    
1052 ED 36 Manuali I Stërvitjes së Nëndetëseve KDS KFD   764 26.04.2016   JP    
1136 ED 3 Standardet për matjen e zhurmës së Anijeve,Nëndetëseve KDS KFD   763 26.04.2016   JP    
3117 ED 9 Sinjalet Drejtuese në Tokë të mjeteve Ajrore. KFAj J-6,KDS KFAj 1012 26.05.2016 12/29/2016 R&I    
4280 ED 3 Ruajtja dhe paketimi materjaleve në NATO KM KDS KM,KFT,KDS, 1013 26.05.2016 12/31/2018 R&I    
2437 ED 8 Doktrina e Përbashkët e Aleancës. KDS KFT,KFD,Faj,KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1014 26.05.2016 12/30/2016 R&I   L-1501 N
L-1201 N
L-3108 N
L 3204 N,
AAP 15 Fjalori për shkurtimet që përdoren në publikimet e NATO-s. KDS KFT,KFD,KFAj,KM KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1015 26.05.2016   R&I    
2528 ED 2 Doktrina e Përbashket për Mbrojtjen e Forcave. J-3/7 KFT, KFAj,KFD,KM,KDS J3/7,KFT,KFD,KFAj,KM 1016 26.05.2016 10/27/2016 R&I    
2524 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Objektivat e përbashkëta J-3/7 KFT,KFD,KFAj,KDS J3/7, KFT,KFD,KFAj 1017 26.05.2016 8/30/2017 R&I    
2957 ED 6 SistemI I njësive Ndërkombëtare të Përdorura nga Forcat e Armatosura në Fusha Bërthamore. J-3/7 KDS KFT, KFD,KFAj,KM 1018 26.05.2016 12/29/2016 R&I    
6511 ED 1 Doktrina e përbashkët e Aleancës për Rikuperimin e Personelit. J-3/7 KDS KFT,KFD,KFAj, KDS 1019 26.05.2016 5/25/2017 R&I    
1034 ED 19 Mbështetja me zjarr e Forcave Detare. KFD KFD   1020 26.05.2016   JP    
1137 ED 5 Manuali Kundër Minave Detare ndaj Helikopterëve. KDS KFAj,KFD   1021 26.05.2016   JP    
1149 ED 24 Doktrina për Operacionet Amfibe. KDS KFD KDS 1022 26.05.2016 6/30/2017 RI&REZ FARSH për shkak të kapaciteteve të limituara për mjetet amfibe, do ta implementojnë këtë STANAG vetëm për trajnimin e personelit.  
1390 ED 8 Manuali I kërkim Shpëtimit të Nëndetëseve. KDS KFD   1023 26.05.2016   JP    
3820 ED 3 Armët dhe Municionet e Kalibrit 27mm për Avionët. KDS KFAj   1024 26.05.2016   JP    
4184 ED 3 Sistemi I uljes me Mikrovalë I Avionëve KDS KFAj   1025 26.05.2016   JP    
4333 ED 1 Municionet nënujore, Principet kryesore të ruajtjes. KDS KFD   1026 26.05.2016   JP    
1196 ED 10 Manuali Detar I Arktikut. KDS KFD   1027 26.05.2016   JP    
2582 ED 2 Praktika me e mirë e mbrojtjes së mjedisit në Bazat e Natos. IGJIU KDS KFT,KFD,KFAj,KM,KDS 1659 23.08.2016 7/28/2017 R&I    
4389 ED 1 Termat dhe përkufizimet që përdoren për bateritë kryesore të nëndetëseve KDS KFD   1681 23.08.2016   JP    
4390 ED 1 Testet dhe kërkesat për Acidin e baterive të Nëndetëseve. KDS KFD   1682 23.08.2016   JP    
4391 ED 2 Uji ftohës për Acidin e baterive të nëndetëseve. KDS KFD   1683 23.08.2016   JP    
4458 ED 1 Municioni 105 mm për Tanket. KDS KFD   1684 23.08.2016   JP    
4493 ED 1 Municionet e Tankeve, Siguria dhe përshtatshmëria për vlerësimin e shërbimeve KDS KFT   1685 23.08.2016   JP    
4547 ED 1 Kërkesat për Projektimin e Djegoreve Elektronike të kalibrit të mesëm. KDS KFT   1686 23.08.2016   JP    
4694 ED 1 Karakteristika e Shinave për Montimin e pajisjeve shtesë në Armë. KFT J-3/7 KFT 2244 07.11.2016   RI&A   L-1201 N
1232 ED 7 Operacionet e rimorkimit të Anijeve KFD J-4 KFD 2245 07.11.2016 3/30/2017 RI&REZ KFD të RSH nuk kanë kapacitete për rimorkimin e nëndetëseve dhe anijeve luftarake të tonazhit të lartë, si Fregatë,Corvetë etj.  
7007 ED 3 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për kërkim shpëtim. J-2 KDS J-2,KFT,KFD,KFAj 1653 23.08.2016 8/30/2017 RI&REZ    
3833 ED 4 Simbolet për Hartat e Rajoneve Stërvitore. KFT IGJIU KFT 1654 23.08.2016 8/30/2018 R&I    
7141 ED 6 Doktrina e Përbashket për Mbrojtjen e Ambientit. KFT IGJIU,KDS KFT,KFD,KFAj,KM 1655 23.08.2016 10/30/2017 R&I    
1065 ED 23 Furnizimet në Det. KFD KM,KDS KFD 1656 23.08.2016 6/20/2018 RI&REZ KFD do të implementojë vetëm kapitujt 1,2,3,4,5 të këtij publikimi.  
1174 ED 23 Libri I sinjaleve taktike dhe I manovrave të Forcave Detare të Aleancës. KFD KDS KFD 1657 23.08.2016 11/30/2016 R&I    
1379 ED 2 Sinjalet për paralajmërimin nga Rrezatimi I Radiove. KFD KDS KFD 1658 23.08.2016 12/29/2016 R&I    
2143 ED 6 Asgjësimi I Municioneve me Eksploziv EOD. KM KDS,KFT KFT,KFD,KM 1660 23.08.2016 12/30/2016 R&I    
2221 ED 3 Raport për mjetet Shpërthyese. EOD KM KDS KM 1661 23.08.2016 12/29/2016 R&I    
2391 ED 3 Operacionet e Grumbullimit të Armeve Shpërthyese në Operacion. KM KFT,KFD,KFAj,KDS KFT,KFD,KFA,KM 1662 23.08.2016 6/29/2017 R&I    
4281 ED 3 Standardet e etiketimit të mallrave për transport dhe Ruajtje. KM KFT,KFD,KFAj,KDS KFT,KFD,KFAj,KM 1663 23.08.2016   RI&A FARSH nuk kanë kapacitete sipas kërkesave të këtij STANAG-u.  
2508 ED 4 Doktrina e Përbashkët Psikologjike në Operacion. KDS KFT KFT,KFD,KFAj 1664 23.08.2016   RI&A    
2616 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për ruajtjen e Stabilitetit. J-3/7 KFT KFT 1665 23.08.2016 8/30/2017 R&I    
6512 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për ndihmë të Forcave të Sigurisë J-3/7 KDS KFT,KFD,KFAj 1666 23.08.2016 5/30/2017 R&I    
6513 ED 1 Përballja me Kërcënimet e Brendshme J-3/7 KDS KFT,KFD,KFAj 1667 23.08.2016 6/28/2017 R&I    
2210 ED 6 Të dhënat Gjeodezike Dixhitale. IGJIU   IGJIU, KFT 1668 23.08.2016 7/31/2017 RI&REZ FARSH aktualisht prodhon harta sipas kërkesave të këij STANAG-u vetëm për një pjesë të kufizuar të territorit.Nëse kërkohet për një territor specifik ato mund të prodhohen por duke marrë parasysh vonesat e nevojsme të procesit.  
3666 ED 4 Madhësia për Hartat Topografike. IGJIU   IGJIU 1669 23.08.2016 12/29/2016 R&I    
1154 ED 12 Kualifikimet nga NATO për Kontrolloret e Helikopterëve në Det. KDS FD   1670 23.08.2016   JP    
1194 ED 12 Operacinet me Helikopter nga Anijet. KDS KFD,KFAj   1671 23.08.2016   JP    
1236 ED 4 Treguesi I pjerrësisë për ulje në Anije të helikopterëve gjatë Operacioneve. KDS KFAj,KFD   1672 23.08.2016   JP    
1276 ED 2 Sistemi I sigurimit të helikopterëve në kuvertën e Anijes KDS KFT,KFD   1673 23.08.2016   JP    
1465 ED 3 Taktikat dhe teknikat për Procedurat n[ operacionet Amfibe KDS KFD   1674 23.08.2016   JP    
1472 ED 1 Statusi I përbashkët I ndenjes në Anije. KDS KFD,KFAj   1675 23.08.2016   JP    
1475 ED 1 Kërkesat për materialet e largimit dhe shpëtimit nga Nëndetëset KDS KFD,KFAj   1676 23.08.2016   JP    
1476 ED 1 Kërkesat për standardet teknike të mjeteve të mbijetesës dhe shpëtimit në nëndetëse KDS KFD   1677 23.08.2016   JP    
1484 ED 1 Standarti I markimit të Anijes dhe shesheve të fluturimit të aeroplanmbajtëseve KDS KFD,KFAj   1678 23.08.2016   JP    
4248 ED 1 Acidi kryesor I Baterive për pastrimin e ujit të Nëndetëseve KDS KFD   1679 23.08.2016   JP    
4385 ED 2 Municioni 120x570 mm për topat e tankeve KDS KFT   1680 23.08.2016   JP    
1372 ED 11 Udhëzimet e Përbashkëta për Operacionet e Zhytjes KFD KFT KFD,KFT 2246 07.11.2016   RI&A    
2999 ED 10 Koncepti I Përdorimit të Helikopterëve në Operacionet Tokësore. KFAj KFT KFAj,KFT 2246 07.11.2016 12/28/2017 RI&REZ Rezerva: Forca Ajrore për shkak të kapaciteteve të limituara, do të kryejë vetëm operacionet e transportit sipas kërkesave të këtij STANAG-u.  
3759 ED 10 Doktrina e Natos për përgatitjen e instumentave dhe Procedurat e Uljes dhe ngritjes ICAO 8168-OPS/611 KFAj   KFAj 2248 07.11.2016   RI&A    
2281 ED 1 Manuali I Operacioneve të Koalicionit KDS KFT,KFAj, KFD KDS,KFT,KFD,KFAj 2252 07.11.2016 12/28/2017 R&I    
2590 ED 1 Doktrina e përbashkët për kontributin Ushtarak në aktivitetet e Stabilizimit dhe Rikonstruksionit. J-3/7 KDS SH,KFT,KFD,KFAj 2253 07.11.2016 1/31/2018 R&I    
6023 ED 4 Trajnimi për Operacinet në Mbështetje të Paqes. KDS J3/7,KFT, KFD J3/7, KFT,KFD,KFAj,KM 2254 07.11.2016 6/29/2017 R&I    
2194 ED 1 Gjenerimi I Forcës së Kundërshtarit. KFT J2, KDS SHP,KFT,KFD,KFAj,KDS 2255 07.11.2016 8/30/2018 R&I    
2547 ED 2 Doktrina e Përbashket për zbulimin mjekësore. KFT ISH KFT,KFD,KFAj,J2,ISH 2256 07.11.2016 12/28/2017 R&I    
2611 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Luftën kundër Rebelëve (COIN) J-3/7 KFT,KFD,KFAj,KDS KFT,KFD,KFAj,KDS,J 3/7 2257 07.11.2016 1/30/2018 R&I    
2236 ED 1 Cështjet e Transportit Multimodal. KM J-4 KFT,KFD,KFAj,KM 2258 07.11.2016   RI&A FARSH nuk janë të kompletuara me kontenierë dhe pajisje ngritëse transporti sipas kërkesave të këtij STANAG-u  
2333 ED 4 Performanca dhe vetitë Mbrojtëse të Veshjeve të Luftimit. KFT J-4, KFAj,KFD,KM KFT,KFD,KFAj,KM 2259 07.11.2016 7/31/2017 R&I   L-1201 N
2512 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për modelin e Mbështetjes së transportit multinacional KM J-4 KFT,KFD,KFAj,KM 2260 07.11.2016 8/30/2017 R&I    
2230 ED 3 Doktrina e Përbashkët Logjistike. KM   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2261 07.11.2016 2/27/2017 R&I    
5066 ED 3 Profili I Komunikimit I të dhenave të Radios me frekuenece të Lartë. J-6 ASNI KFT,KFD,KFAj,KM,KDS,ASNI 2262 07.11.2016 12/28/2017 R&I    
7136 ED 3 Specifikimet e NATO-s për Identifikimin e Hartave Tokësore. KFAj IGJIU IGJIU 2263 07.11.2016 9/28/2017 R&I    
2583 ED 5 Sistemi I menaxhimit të mjedisit gjatë Aktiviteteve Ushtarake të NATO-s. IGJIU KFT,KFAj,KFD,KM KFT,KFD,KFAj,KM,KDS 2583 30.12.2016 8/29/2018 R&I    
1448 ED 3 Mbështetja e Operacioneve Humanitare Detare. KFD KDS KFD 2582 30.12.2016 6/29/2017 RI&REZ Forca Detare e RSH nuk ka amfibë për transport anijesh dhe mundësi për trainimin e personelit në operacionet e CRBN.  
3412 ED 7 Informacionet Aeronautike në hartat Ajrore. KFAj IGJIU KFAj 2249 07.11.2016 12/1/2018 R&I    
5501 ED 7 Shkëmbimi I të dhënave Taktike. KFAj J-6 KFAj 2245 07.11.2016 1/6/2017 R&I    
2070 ED 5 Procedurat Emergjente të Varimit. KM ISH KFT,KFD,KFAj,KM 2251 07.11.2016 9/28/2017 R&I    
1162 ED 6 Shënjimi dhe ndriçimi I zovabe të operacionit për furnizmet vertikale në det. KFD J-4 KFD 2580 30.12.2016 6/28/2017 RI&REZ Për arsye të mungesës së kapaciteteve FD do të implementoj vetëm Aneksin F në këtë Stanag.  
2199 ED 3 Komandim-Kontrolli I FT të Aleancës. KFT KDS,J-3/7 KFT 2579 30.12.2016 1/30/2018 R&I    
3817 ED 6 Frazeologjia Radio-telefonike e NATO-s KFAj KDS KFAj 2576 30.12.2016 7/31/2017 R&IA    
3771 ED 4 Masat e sigurisë Tokësore Kundër Sabotimeve dhe Rrëmbimit të Avionëve KFAj KDS KFAj 2579 30.12.2016   RI&A    
3204 ED 8 Rregullat dhe termat evakuimit mjekësor KFAj ISH KFAj 2578 30.12.2016   RIA&REZ Forcat e Armatosura të RSh ka kufuzime në kapacitete për transportin e përbërjeve kimikate të rezikshmërisë së lartë si Aneksi C, Aneksi F, dhe E, sipas kërkesave të këtij Stanagu.  
2226 ED 2 Procedurat e Natos dhe Udhëzimet për PU. PU KDS PU 2577 30.12.2016 6/27/2018 RI&REZ Policia Ushtarke e FARSH nuk ka strukturë të posaçme për këto operacione siç pashikohen në këtë Stanag.  
2010 ED 6 Markimi I Ngarkesave Ushtarake sipas Klasifikimit. KM KFT KFT,KM 2585 30.12.2016 10/31/2018 R&I    
7179 ED 6 Udhëzime për Planifikimin Ushtarak, Pergjigja dhe sherbimi në rast Incidente dhe nga Zjaret e medha. KM KDS KM 2584 30.12.2016 10/30/2018 R&I    
2593 ED 1 Trajnimi për Operacionet Urbane në NATO. KFT KDS KFT,KFD,KFAj 718 10.04.2017 1/31/2018 R&I    
1432 ED 4 Udhëzime për çrregullimet Shëndetësore gjatë Zhytjeve. KFD ISH KFD 717 10.04.2017   RI&A    
3970 ED 5 Formati dhe Përmbajtja e publikimit të Informacionit të Fluturimit. KFAj KDS KFAj 713 10.04.2017   RI&A    
3854 ED 3 Rregullat dhe Procedurat për Administrimin e transportit të ngarkesave të rrezikshme. KFAj KM KFAj,KFT,KFD,KM 714 10.04.2017 6/28/2018 RI&REZ FARSH nuk ka personel të trajnuar dhe nuk disponon mjetet e nevojshme për të zhvilluar transport të materialeve klases 6, sic kërkon ky STANAG.  
2953 ED 4 Identifikimi I Municioneve në NATO. KFT KM, KFD,KFAj KFT,KFD,KFAj,KM 715 10.04.2017 12/27/2018 RI&REZ Municioni që ka aktualisht FARSH nuk do të markohet sipas STANAG-ut.Për prokurimet që do të kryhen do të bazhoemi në kërkesat e këtij STANAG-u.  
2523 ED 2 Doktrina e Përbashket për Operacionet Speciale J-3/7   KFT 1243 27.07.2015 1/1/2017 RI&REZ Forcat Speciale të RSH nuk kanë paisjet e duhura për të zhvilluar këto operacione siç janë ato nukleare apo kimike dhe biologjike në ajër apo në det. A-5210 N
L-3110N
L-6202 N
2238 ED 3 Doktrina e Përbashkët Ushtarake në Operacionet Xhenjere. KFT   KFT, KM 1797 03.11 2015 1/12/2016 RI&REZ Lidhur me ligjet tona dhe ato ndërkombëtare Shqipëria nuk ka paisje speciale për minat anti personel. F-1501N
F-5201N
2902 ED 2 Kriteret e Natos për Helmetat Operacionale. KFT   KFT 1798 03.11.2015 1/12/2015 R&I    
2997 ED 2 Paisjet personale të Jelekeve të Shpëtimit. KFT   KFT 1799 03.11.2015 1/12/2019 R&I   L-1501 N
L-3108 N
L-3109 N
3101 ED 15 Shkëmbi I Informacionit ne lidhje me Avionët dhe Raketat. KFAj   KFAj 1800 03.11.2015 1/6/2016 R&I   L-1501 N
L-3109 N
3102 ED 6 Bashkepunimi I Sigurise në Hapësirën e Përbashket Hapësinore Ajërore KFAj   KFAj 1801 03.11.2015 1/6/2016 R&I    
3531 ED 9 Hetimi dhe Raportimi I Sigurise se Aksidenteve qe perfshijne Avionet Ushtarak KFAj   KFAj 1802 03.11.2015 1/6/2016 R&I    
7160 ED 3 Siguria e Aviacionit. KFAj   KFAj 1803 03.11.2015 1/12/2016 R&I    
2369 ED 3 Identifikimi dhe Shkaterimi Minave në tokë dhe minave suprizë. KM   KM 1804 03.11.2015 1/6/2016 R&I    
2827 ED 6 Trajtimi I Materialeve në Kushte Fushore. KM   KM, KFT, 1805 03.11.2015   RI&A   L-6202 N
2594 ED 1 Praktika më e mire e Mbrojtjes së mjedisit IGJU   ISH, KFT 1806 03.11.2015   RI&A    
2299 ED 1 Udhëzues për teknikat Ushtarake Gjatë Kryengritjeve. J-3/7   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1807 03.11.2015   RI&A    
6023 ED 3 Trajnimi për Mbështetje në Operacionet e Paqes. J-3/7   KFT, 1808 03.11.2015 1/12/2016 R&I    
2449 ED 2 Trainim për Ligjin e Konfliktit të Armatosur. J-3/7   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1809 03.11.2015 1/12/2016 R&I   L-1501 N
L-1105 N
L-3109 N
4205 ED 3 Paisjet e Radiove UHF dhe Teknikat Standarte. J-6   J-6 1810 03.11.2015 1/6/2016 R&I   L-3110 N
2060 ED 5 Instalimi, Identifikimi I materjaleve Mjekësore në terren. ISH   ISH.KFT 1811 03.11.2015 1/6/2016 R&I    
2872 Ed.4 Kërkesat për dizenjimin e Ambulancave Ushtarake. ISH ISH,KM KFT,KFD,KFAj 716 10.04.2017 12/30/2019 RI&REZ Ambulancat që Forcat e Armatosura kanë në përdorim nuk ofrojnë mbrojtje të blinduar dhe janë të kategorisë B, Kategoia D është qëllim për në të ardhmen.  
1149 ED 23 Doktrina për Operacionet Amfibe. KDS KFD KDS 712 10.04.2017 6/29/2017 RI&REZ FARSH do të zbatojë kërkesat e këtij STANAG-u vetëm për efekt mësimor në institucionet arsimore  
1169 Ed.2 Pajisjet e zjarrfikësve, parimet për harmonizimin e pajisjeve me materialet sot dhe në të ardhmen KFD KFT,KFAj,KDS KFD 1005 22.05.2017 6/29/2017 RI&REZ KFD nuk ka planifuakuar që të ketë në bord asnjëAnije.  
1183 ED 6 Kualifikimet e NATO-s për Avionet me krahet Fiks mbi Luftënmbi Ujë. KFAj KDS KFAj 1006 22.05.2017   RIA&REZ    
2129 Ed.9 Identifikimi I trupave të Luftimit në Zonën e Operacionit. J-5/8 KM KFT 1007 22.05.2017   RIA&REZ   L-3108 N
2186 ED 2 Standardi I informacionit të Sigurisë për mjetet Shpërthyese. EOD KM KFT,KDS KFT,KFD,KFAj,KM 1008 22.05.2017 12/30/2019 R&I   L-6202 N
7170 ED 3 Shtesa të tjera Ushtarake, Produktet e të dhënave Dixhitale Gjeohapsinore IGJIU KFAj KFT,KFD,KFAj.IGJIU 1009 22.05.2017   RI&A   M-7403 N
2352 Ed.8 Pajisjet mbrojtëse ndaj CBRN, udhëzime operacionale KFT KM,KFD,KDS,KFAj,J3/7 KFT,KFD,KFAj,KM 1010 22.05.2017 12/30/2018 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH nuk kanë si obiektiv të ndërtojnë një laborator të lëvizshëmpër të drejtuar operacione. Në zona të infektuara AAF ka paisje  
2560 Ed.2 Vlerësimi I kapaciteteve mjeksore në NATOs. KFT KM KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1011 22.05.2017 6/28/2018 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH do të përdorin këtë dokument për vlërësimin shëndetësor deri në nivelin Rol-2. E-4503 N
2597 ED 4 Trajnim për Rregullat e Angazhimit (ROE) KDS KFT,KFD,KFAj,J 3/7 KFT,KFD,KFAj,KM,KDS,PU 1012 22.05.2017 10/31/2017 R&I    
1059 ED 9 Kodet për Intetitetet. J-2 AISM J-2,AISM, FT 1013 22.05.2017   R&I   L-3110 N
2606 ED 2 Udhëzime për Kryerjen e detyrave taktike KFT KM,KDS KFT 1273 28.06.2017 10/30/2018 RI&REZ Ky Stanag do të implimentohet vetëm tek trupat e deklaruara si NRF në Nato. L-3108 N
4573 ED 1 Kriteret e dizenjimit për veshjet për kushte moti Ekstreme/arktik KFT J-4 KFT,KFD 1285 28.06.2017 10/31/2019 RI&REZ Ky Stanag do të zbatohet vetëm për trupat e deklaruarai NRF në Nato L-1501 N
6509 ED 1 Taktikat Urbane të NATO-s. KFT KDS KFT,KDS 1284 28.06.2017 1/31/2019 R&I   L-3109 N
L-1501 N
4740 ED 1 Shinat e Armëve dhe Aksesorë elektrikë të NATO-s KFT J-4 KFT,KFD,KFAj,KM 1283 28.06.2017   RI&A   L-1201 N
2294 ED 1 Standartet e trainimit dhe paisjet kundra mjeteve Shpërthyese J3/7   KMT, KM 573 11.04.2012 1/9/2014 R&I   E-7102 N
1455 ED 5 Operacionet e Përbashketa të ndërveprimit në det. KFD   KFD 574 11.04.2012   RI&A   L-6202 N
L-1308 N
L 1401 N
4669 ED 2 Sistemi I identifikimit të Anijeve Luftarake. KFD   KFD 575 11.04 2012 1/9/2012 R&I   M-6103 N
2897 ED 4 Kërkesat për paisje me mjetet EOD. KM   KM,KFT 576 11.04 .2012   RI&REZ   M-7204 N
4024 ED 3 Kërkesat fizike për Anunium nitrati KM   KM 577 11.04.2012   RI&A   L-6202 N
L-4101 N
3993 ED 4 Përcaktimi I termave të identifikimit të Kontrollit Ajëror. KFAj   KFAj 578 11.04.2012 1/1/2014 R&I    
1425 ED 3 Udhëzimet specifike për Cilesinë e Standarteve të vajrave Lubrifikant . KFAj   KFAj 579 11.04.2012 1/1/2013 R&I   A-1105
N-5210
A-5301
A-5303 N
A 1501 N
2455 ED 5 Proceduaret e Lëvizjes përgjatë Kufijve kombëtare. QBO   QBO, KFAJ 580 11.04.2012 1/1/2014 R&I    
2238 ED 2 Doktrina e Përbashkët Ushtarake në Operacionet Xhenjere. KM   KM, FT 581 11.04. 2012 1/9/2015 RI&REZ    
2394 ED 3 Doktrina e Përbashket për trupat Xheniere KM   KM, KFT 582 11.04.2012 1/1/2015 RI&REZ   L-4101 N
2177 ED 2 Metodologjia për të dhënat Antropometrike. ISH   ISH 861 30.05.2012 1/1/2014 R&I   L-4101 N
2180 ED 2 Doktrina e Përbashkët për Jo Neni 5 të Operacioneve të Pergjigjeve të Krizave. J-3/7   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 862 30.05.2012 1/9/2013 R&I    
3204 ED 7 Rregullat dhe termat evakuimit mjekësor. KFAj   KFAj 863 30.05.2012 1/6/2016 RI&REZ   L-3110 N
L-6202 N
L-1308
L 3109 N
3400 ED 4 Kufizimet për transport me Avion me krah Fiks. KM     864 30.05. 2012   JP   L -1105N
A- 6206 N
A-1501 N
4025 ED 3 Specifikime për shpërndarjen e TNT nga një Shtet I Natos në një tjetër KM   KM 865 30.05 2012   RI&A   A-1105
A-1501
4123 ED 3 Përcaktimi dhe Klasifikimi I municioneve Shpërthyese. J-4 KM KM, J-4 866 30.05.2012 1/1/2015 R&I    
6002 ED 2 Proceduarat Kryesore për ndjekjen dhe Financimin e Trainimeve. J-5/8   J-5/8 867 30.05.2012 1/1/2013 R&I    
7141 ED 5 Doktrina e Përbashket për Mbrojtjen e Ambientit. KFT   KFT 868 30.05.2012 1/1/2013 R&I    
2082 ED 6 Ndihma për Trupave e Luftimit. KDS   KMT 869 30.05.2012 1/1/2014 R&I    
2581 ED 1 Standartet në Mbrojtjen e mjedisit dhe normat ne bazat ushtarake te Natos KM   KFT 870 30.05.2012   RIA&REZ    
2406 ED 6 Doktrina Logjistike e Forcës Tokësore. KFT   KFT 871 30.05.2012 1/1/2015 R&I    
2582 ED 1 Praktika më e mirë e mbrojtjes së mjedisit në Bazat e Natos. KM   KFT 872 30.05.2012   RI&A   A-1501
3466 ED 3 Përgjegjesite për Transporin e Trupave në Operacionet nga Ajëri. KFAj   KFAj 1135 13.07.2012 1/9/2013 R&I    
3465 ED 6 Procedurat Sinjalistike për Sigurinë e Lëvizjes nga Ajeri me avionet me krah Fiks. KFAj   KM 1136 13.07.2012 1/9/2013 R&I   A -1105 N
A -6206N
N-1501 N
4668 ED 2 Sistemi Automatik I identifikimit të Anijeve Luftarake. KFD   KMD 1137 13.07.2012   RI&A   A-1105N
A-5210 N
A-5301N
A 5303 N,
6206 N
1459 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Operacionet Detare. KFD   KFD 1138 13.07.2012 1/1/2015 R&I   M-7204 N
2335 ED 3 Përshtatshmëria e veshjeve Ushtarake. J-4   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1139 13.07.2012 1/3/2014 R&I   M-6103 N
3992 ED 2 Manuali I Aleancës për Analizimin e Terrenit. KDS   KFT 1140 13.07.2012   RI&A    
2583 ED 1 Sistemi I menaxhimit të mjedisit gjatë Aktiviteteve Ushtarake të NATO-s. KFT   KFT 1141 13.07.2012   R&I    
2545 ED 1 Fjalori I Natos për Mbrojtjen e mjedisit. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1142 13.07.2012 1/1/2013 R&I    
4556 ED 1 Shpërthimet, Testimi I Qëndrueshmerisë në vakum. KM   KM 1143 13.07.2012 1/1/2013 RI&REZ Aktualisht Forcat e Armatosura të RSH përdor vetëm testimin sipas procedurave të Aneksit A.  
4657 ED 1 Udhëzimet e Natos për paketim, mirmbajtjen dhe Transportin e municionit gjate dislokimit në Misione KM   KFT 114 13.07.2012 1/1/2013 R&I    
5048 ED 6 Sistemi I Informacionit të Forcë Tokësore. Shkalla minimale e komunikimit. KFT   KFT 1145 13.07.2012 1/6/2014 R&I    
4444 ED 2 Teknika standarte me sistemin e komunikimit ASNI   ASNI 1146 13.07.2012 1/1/2013 R&I   A-5210 N
4539 ED 1 Teknikat Standarte për lloin e valeve të Komunikimit. ASNI   ASNI 1147 13.07.2012 1/1/2013 R&I    
4538 ED 1 Teknikat Standarte për Sistemin e radiove HR ASNI   ASNI 1148 13.07.2012 7/13/2013 R&I    
5064 ED 1 Termat dhe përcaktimet e Sistemit të Informacionit. ASNI   ASNI 1149 13.07.2012 1/1/2013 R&I    
1174 ED 21 Libri I sinjaleve Taktike dhe I manovrave të Forcave Detare të Aleancës. FD   FD 21 07.01.2013 1/1/2014 R&I   A-5210 N
L-110N
L-6202 N
2021 ED 7 Klasifikimi i ngarkesave ngarkesave Ushtarake, nëpër Tragete, Ura dhe mjete. KM   KM 24 07.01.2013 1/12/2014 R&I   M-6103 N
2070 ED 4 Procedurat Emergjente të Varimit. KM   KM 18 07.01.2013   RI&A    
2230 ED 2 Doktrina e Përbashkët Logjistike. J-4   KM,J-4 22 07.01.2013 1/12/2013 R&I    
2285 ED 1 Doktrina e përbashkët e Obiektivave Tokësore. KFT   KFT 23 07.01.2013 1/7/2013 R&I    
2391 ED 2 Operacionet e Grumbullimit të Armeve Shpërthyese në Operacion. KFT   KMT 14 07.01.2013 1/1/2014 R&I    
2451 ED 4 Doktrina e Përbashkët për Mbrojtjen nukleare. J-3/7 KMT KMT 20 07.01.2013 1/12/2015 R&I   L-6202 N
L-4101 N
2499 ED 2 Efektet e veshjes së mjeteve individuale të mbrojtëse të CBRN J-3/7   KFT 15.07.01.2013 1/6/2014 R&I   E-6218 N
2578 ED 1 Teknikat, taktikat dhe Procedurat e Zbulimit me Njerëz. J-2   KFT 19 07.01.2013 1/9/2015 RI&REZ   E-6201 N
3676 ED 4 Informacioni marxhinal mbi hartat IGJU   IGJU 16 07.01.2013 1/1/2014 R&I   E-7102 N
3998 ED 4 Procedurat taktiko-teknike në NATO për operacionet nga Ajri KFAj   KFAj 17 07.01.2013 1/2/2015 R&I   A-5210 N
2287 ED 1 Planifikimi dhe Shpërndarja e Urdhërave. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 143 22.01.2013 1/12/2013 R&I   A -1105
A-6206
A-1501
2532 ED 1 Doktina e Përbashket per Dislokimin e Forcave. KDS   KDS, KFT, KFT, KFA 144 22.01.2013 1/10/2013 R&I    
1063 ED 20 Ushtimet komunikuese Detare të Aleances. KFD   KFD 142 22.01.2013 1/12/2014 R&I    
1432 ED 3 Udhëzime për çrregullimet Shëndetësore gjatë Zhytjeve. KFD   KFD 141 22.01.2013 1/12/2013 R&I   M-7204 N
5066 ED 2 Profili I Komunikimit I të dhënave të Radios me frekuenece të Lartë. J-6   KFT 140 22.01.2013 1/6/2013 R&I    
2528 ED 1 Doktrina e Përbashkët për ruajtjen e Forcave. KFT   KFT 146 22.01.2013 1/9/2013 R&I    
3467 ED 3 Karakteristikat e Transportit nga Ajëri KFAj   KFAj, KM 150 22.01.2013 1/9/2014 R&I   L-4101N
2512 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për modelin e Mbështetjes së transportit multinacional J-4   J4,KM 151 22.01.2013 1/9/2013 R&I   A-1105
A-6206
A-1501
L 1308N
L 3109N
2295 ED 3 Doktrina e Përbashket Kundër mejteve Shpërthyese J-3/7   KFT 147 22.01.2013 1/9/2014 R&I    
1183 ED 5 Kualifikimet e NATO-s për Avionet me krahet Fiks mbi Luftënmbi Ujë. KFAj   KFAj 148 22.01.2013   RI&A   L-6202 N
3759 ED 8 Doktrina e Natos për përgatitjen e instumentave dhe Procedurat e Uljes dhe ngritjes ICAO 8168-OPS/611 KFAj   KFAj 145 22.01.2013 1/9/2014 R&I    
1116 Ed.10 Specifikimet mbi informacionin e luftës ndaj minave detare dhe ndërveprimi për transmetimin e të dhënave KFD KDS KFD 1278 28.06.2017   RIA&REZ    
1310 Ed.8 Kriteret e projektimit për aspektet e furnizimit në ndërtimin e anijeve të reja luftarake KFD KDS   1276 28.06.2017   JP    
1459 Ed 3 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Operacionet Detare. KFD KDS KFD 1277 28.06.2017 12/27/2017 R&I    
1455 Ed.6 Operacionet e Përbashketa të ndërveprimit në det. KFD KDS KFD 1275 28.06.2017 12/30/2019 RI&REZ   M-6103 N
1173 Ed.25 Udhëzimet dhe Procedurat taktike Detare të Aleancës. KFD KDS KFD 1274 28.06.2017 6/28/2018 R&I    
3316 Ed.11 Ndriçimi I pistave Ajrore. KFAj J-4 KFAj 1279 28.06.2017   RI&A    
2136 ED 6 Kërkesat për ujë gjatë Operacionet Fushore dhe Emergjencave KM J-4,KFT KFT,KFD,KFAj,KM 1281 28.06.2017 4/30/2018 RI&REZ    
2827 ED 7 Ruajtja e Materialeve në Kushte Fushore. KM KFT,KFD,KFAj KFT,KFD,KFAj,KM 1281 28.06.2017   RI&A    
2578 ED 2 Teknikat,taktikat dhe Procedurat e Zbulimit me Njerëz. J-2 KKDS KFT,AISM, J2 1282 28.06.2017 12/31/2018 RI&REZ Personeli I HUMINT të Forcat e Armatosura të RSH mbledh informacion në përputhje me ligjet kombëtare duke bashkëpunuar me invidëvë me dëshirën e tyre.  
2019 ED 7 Simbolet e Përbashkëta Ushtarake. KDS J-3/7 KFT,KFD,KFAj,KM,KDS,PU 1503 27.07.2017   RI&A    
1380 Ed.5 Manuali I rezikut të rezatimit nga radiot dhe radarët e FD KFD ASNI,KM KFD,KFT 1504 27.07.2017 10/30/2019 R&I    
2535 Ed. 2 Mbikqyrja Shëndetsore në Dislokim KFT ISH KFT 1505 27.07.2017 1/30/2019 R&I   E-4503 N
4397 ED 3 Katalogu I Eksplozivave të NATO-s. KM KDS KFT,KM 1506 27.07.2017 2/27/2018 R&I    
2369 ED 4 Identifikimi dhe Shkaterimi Minave në tokë dhe minave suprizë. KM KDS KM 1507 27.07.2017 4/30/2018 R&I   L-4101 N
L-6202 N
2897 ED 5 Kërkesat për paisje me mjetet EOD. KM J-4 KM. KFT 1508 27.07.2017 12/31/2018 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH nuk kanë kapacitet e nevojshme për zbulim të mjeteve shpërthyese UXO sipas kërkesave të këtij Stanagu. L-6202 N
L-4101 N
1401 Ed.15 Fjalori I shkurtesave në Operacionet Detare. KFD KDS KFD 1509 27.07.2017 7/31/2018 R&I    
3113 Ed.7 Sigurimi I mbështetjes për personelin, avionët dhe mjetet tokësore që vijnë për vizitë KFAj J-4 KFT,KFD,KFAj,KM 1510 27.07.2017 12/31/2018 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH do të zbatojnë vetëm procedurat nç këtë Stanag. A-1105 N
A-1501 N
2199 ED 2 Komandim-Kontrolli I FT të Aleancës. KFT   KFT 760 04.05.2011 1/10/2012 R&I   L-7201 N
E-7102 N
L-3204 N
2389 ED 2 Standartet e kërkuara për trajnimin e përsonelit për mjetet Shpërthyese. KM   KFT 759 04.05.2011 1/1/2013 R&I   L-1501 N
L-105N
L-3108
L 3109,
L 3204 N, L 6202 N,
2506 ED 2 Doktrina e përbashket për lëvizje dhe Transport J-4   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 758 04.05.2011 1/1/2013 R&I   L 4101 N
2511 ED 1 Formatet, Raportimet e zbulimit J-2   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 756 04.05.2011 1/1/2012 R&I   A-6206 N
A-1501 N
L-1501 N
2605 ED1 Taktika e Përbashkët Tokësore. KFT   KFT 761 04.05.2011 1/10/2012 R&I   L-7201 N
E-7102 N
3552 ED 8 Operacionet e kërkim shpëtimit KFAj   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 764 04.05.2011 1/1/2013 R&I   L-1501 N
L-102 N
L-1201 N
L 3108 N
L 3204
L 3205N
L 6202
3680 ED 5 Termat dhe përcaktimet e fjalorit të NATOs. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 763 04.05.2011 1/1/2012 R&I   A-1105
A-5210
A-5301
L 6202 N
L3110 N
5500 ED7 Koncepti I Formatimit të Teksteve dhe Mesazheve. J-6   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 757 04.05.2011 1/1/2012 R&I   A-1105
A-5210 N
A-5301 N
A 5303 N,
A 1501
L 3110 N
L6202 N
APP-03 1 Mirmbajtja dhe menaxhimi I dokumentave standarte të NATO-s KDS   KDS 765 04.05.2011 1/6/2011 R&I   A-1501
2537 ED 1 Doktrina e Përbashkët e Zbulimit me njërëz. J-2   J-2,AISM, FT 1138 08.07.2011 1/1/2014 R&I    
2020 ED 3 Raportet e Situatës Operacionale. J-3/7   KFT 1138/1 08.07.2011 1/10/2012 R&I   E-7102 N
2109 ED 6 Shërbimi Postar me Korrier. ASNI   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1138/2 08.07.2011 1/1/2013 R&I    
4406 ED 2 Mbajtja e mesazheve Ushtarake J-6   J-6 1138/3 08.07.2011   RI&A    
2221 ED 2 Raportet për mjetet Shpërthyese. EOD KM   KM 1138/4 08.07.2011 1/1/2012 R&I   E-5203 N
L-4101 N
6020 ED 1 Fjalori I NATOS për Trajnimet dhe Ushtrimet Financiare. J-5/8   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1138/5 08.07 2011 1/1/2012 R&I   L-6202 N
L-4101 N
3805 ED 8 Doktrina e Përbashkët e Aleancës për Kontrollin e Hapësirës Ajrore. KFAj   KFAj 1138/6 08.07 2011   RI&A    
6025 ED 1 Parimet Financiare dhe Procedurat për Sigurimin e Mbështetjes dhe rregullimin e Marëveshjeve. J5/8   J-5/8 1138/7 08.07.2011 1/1/2012 R&I   A-1105 N
A-5210 N
A-1501
2037 ED 1 Strategjia e Vaksinimit të Forcave. ISH ISH Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1138/8 08.07.2011 1/11/2013 R&I    
2555 ED 1 Trajnimi I Zbulimit në NATO. J-2   J-2 1624 11.10 2011 1/9/2014 RI&REZ   E-6201 N
2946 ED 2 Paisjet për rifurnizimin me karburant afër zones së konfliktit. BL   BL 1981 12.11.2013   RI&A    
4022 ED 3 Specifikat e vecanta për dërgimin e dërgesave RDX nga një shtet I Natos në një tjeter. LQFA   LQFA, KM 1108 27.05.2013   RI&A    
3474 ED 5 Kufizimet e përkohshme të Fluturimeve për shkak të Faktoreve Eksogjene. KFAj   KFAj 1591 31.07.2013 1/11/2013 R&I   L-6202 N
L-4101 N
7011 ED 2 Paisjet e sistemit te automatizuar të monitorimit dhe kontrollit te karburantit. KFT   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1983 12.11.2013   RI&A    
4240 ED 2 Proceduart e Testimit të Municioneve. BL   BL, KM 1982 12.11.2013   RI&A    
2115 ED 6 Konsumi I karburantit për njesite/formacionet. KM   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1979 12.11.2013 1/9/2014 R&I    
2370 ED 3 Udhëzues për Oficeret e Shtabeve për paisjet dhe mjetet shpërthyese KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1980 12.11.2013 1/6/2014 R&I    
1011 Operacionet e Mbeshtetjes Humanitare ne Det. KFD   KFD 2121 30.12.2013 1/1/2015 RI&REZ   L-6202 N
L-4101 N
1185 ED 3 Paisjet mjekesore minimale për jetesë në Det. KFD   KFD 2122 30.12.2013   RI&A   M-6103 N
1448 ED 2 Mbështetja e Operacioneve Humanitare Detare. KFD   KDS,KFD 2123 30.12. 2013 1/2/2015 RI&REZ    
2034 ED 7 Proceduart Standarte të Përbashkëta për Asistencë Logjistike. J-4   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2124 30.12.2013 1/6/2015 R&I    
2234 ED 3 Doktrina e Përbashkët për Procedurat e Pritjeve. QBO   QBO 2125 30.12.2013 1/6/2015 R&I    
2282 ED 2 Operacionet e Përbashkëta të ndërveprimit me EOD. BL   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2126 30.12.2113 1/12/2015 RI&A    
2348 ED 5 Të dhënat bazë të spitalit Ushtarak ISH   ISH 2127 30.12.2013 1/12/2014 RI&REZ   L-6202 N
2389 ED 3 Standartet e kërkuara për trajnimin e përsonelit për mjetet Shpërthyese. BL   BL, KM. KFT 2128 30.12.2013 1/12/2013 RI&REZ   A-1501
L-4101 N
2509 ED 2 Doktrina e Përbashket Civilo-Ushtarake. J-9   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2129 30.12.2013 1/6/2014 RI&REZ   A -1501
L-4101 N
2537 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Zbulimit me njërëz. J-2   AIM, J2 2130 30.12.2013 1/9/2014 R&I   L-3110 N
2957 ED 5 SistemI I njësive Ndërkombëtare të Përdorura nga Forcat e Armatosura në Fusha Bërthamore. J-3/7   J-3/7 2131 30.12.2013 1/7/2014 R&I   E-7102 N
4203 ED 3 Teknikat për paisjet e Radiove njekanaleshe HF. ASNI   ASNI, J6 2132 30.12.2013 1/3/2014 RI&A    
7162 ED 1 Standardizmi I programit të traimit të personelit zjarfikës. BKSH   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 2133 30.12.2013 1/12/2014 R&I   A -1105N
A-5210 N
A-5301
1162 ED 5 Shënjimi dhe ndriçimi I zovabe të operacionit për furnizmet vertikale në det. KFD   KFD 642 22.05.2014   RIA&REZ    
3109 ED 5 Simbolet e shënimit gjatë Shërbimit të Avioneve, Sigurisë dhe Helmimet KFAj   KFAj 643 22.05.2014 6/1/2015 R&I    
3150 ED 8 Kodifikimi i Sistemit Uniform dhe Klasifikimit të Furnizimit. BL   BL 644 22.05.2014 1/6/2015 R&I    
3920 ED 4 Libri I Raportimit, taksimit dhe Regjistrimit nga Ajëri. KFAj   KFAj 645 22.05.2014   RI&A    
4199 ED 4 Kodifikimi Sistemi menaxhimit të Materjaleve dhe Unifikimi I tyre. BL   BL 646 22.05.2014 1/6/2015 R&I    
4715 ED 1 Të dhënat Biometrike të Shkëmbimi Standart I raportimit të listës së Vëzhgimit. J-2   J-2 647 22 05.2014   RI&AREZ    
7185 ED 1 Proceduart e Kordinimit Ajër-Det. KFAj   KFA, KFD 648 22.05.2014   RI&A   E-7102 N
2190 ED 2 Doktina e Zbulimit dhe Kundër Zbulimit. J/2   J2, AISM 603 15.05.2014 1/12/2015 R&I    
1084 ED 5 Furnizimet me Karburant dhe me Ujë në Det. KFD   KFD 2184 19.12.2014 1/9/2015 R&I   L7201N
E-7102N
E-7203 N
1212 ED 11 Bashkëpunimi Detar dhe Udhëzimet për Transoprtin,Organizimin publikim e Dokumentave. KFD   KFD 2190 19.12.2014   RI&A    
2183 ED 2 Kërkesat e komunikimit të Nato mbi shkëmbimin e informacionit J-6   J-6 2188 19.12.2014   RI&A    
2510 ED 3 Menaxhimi I mbejtjeve gjatë operacioneve ushtarake të drejtura nga NATO IM   IM, KFT 2186 19.12.2014 1/7/2015 R&I   E-5203 N
E-5204 N
3230 ED 7 Shenjat e Emergjences në Avion. KFAj   KFAj 2187 19.12.2014 1/12/2015 R&I    
2149 ED 7 Kërkesat për Informacion. J-2   J-2, KFT 2189 19.12.2014 1/9/2015 R&I    
7186 ED 1 Standarti I fjalorit të Përcaktimit të termave Anglisht, Frengjisht. QDK/KDS   QDK/ KDS 2185 19.12.2014 1/6/2015 R&I   L-7201 N
E-7102 N
1040 ED 27 Manuali Ibashkëpunimit të FD dhe udhëzues për anijet e transportit KFD   KFD 58 14.01.2015 1/12/2015 R&I    
2294 ED 2 Standartet e trainimit dhe paisjet kundra mjeteve Shpërthyese J3/7   BL,BXH,KFT 59 14.01.2015 1/6/2016 R&I    
2506 ED 3 Doktrina e përbashket për Lëvizje dhe Transport J-4   J-4 60 14.01.2015 1/9/2015 R&I   L-6202N
L-1308 N
L-4101N
3297 ED 6 Procedurat Standarte të Natos për Aerodromet dhe pistat e Helikoptereve. KFAj   KFAj 61 14.01.2015 9/1/2016 RI&A   A-6206 N
A-1501 N
L-1501 N
3533 ED 8 Demostrimet e mjeteve fluturuese KFAj   KFAj 62 14.01.2015 1/12/2015 R&I    
3543 ED 5 Kërkesat për Informacion dhe Transport nga Ajëri. KFAj   KFAj 63 14.01.2015 12/1/2015 R&I    
4177 ED 5 Kodifikimi I Sistemit të të dhënave. KM   KM 64 14.01.2015 1/12/2015 R&I    
6025 ED 2 Parimet Financiare dhe Procedurat për Sigurimin e Mbështetjes dhe rregullimin e Marëveshjeve. J-5/8   J-5/8 65 14.01.2015 1/9/2015 R&I    
1175 ED 19 Proceduart e Përbashkëta të Shkëmbimit të të dhënave në Det. KFD   KFD 801 14.05.2015 1/9/2015 R&I    
2828 ED 7 Paletat Ushtarake, paketimi në Kontinier. KM   KM 797 14.05.2015 1/12/2015 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH do ta përdorin këtë Stanag vetem për Forcat e deklaruara në Natosi NRF. M-72014 N
1438 ED 1 Përdorimi I paisjes së furnizimit të Anijeve. KFD     789 14.05.2015   JP    
2182 ED 3 Doktina e Përbashkët Logjistike J-4   J-4 796 14.05.2015   R&I    
2961 ED 3 Klasat e Furnizimit të forcave të Natos KFT   KFT 799 14.05.2015 1/9/2015 R&I   A-1105
A-6206 N
A-1501
2982 ED 1 Kërkesat bazë për higjenën fushore KFT   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 800 14.05.2015 11/3/2016 R&I   L-1501 N
2576 ED 1 Doktina e Përbashket Ushtarake për Asistëncë në Operacionet Humanitare AFA   KDS. AFA 1233 27.07.2015 1/12/2015 R&I   L-1501 N
2248 Fjalori I Termave dhe Përkufizimeve Ushtarake KFT   KFT 1234 27.07.2015 1/1/2016 R&I    
2430 ED 3 Raportimet,kthimi I pergjigjeve , raportimeve të luftimit të forcave tokësore KFT   KFT, BXH 1235 27.07.2015   RI&A   L-1501 N
2911 ED 2 Kriteret e Dizenjimit të Antiplumbit KFT   KFT, KFAJ 1236 27.07.2015 1/12/2015 RI&REZ   L-1501 N
1166 ED 8 Sistemii klasifikimit dhe emertimit standart të anijeve KFD   KFD 1337 27.07.2015 1/9/2016 R&I   L-1501 N
L-6202N
2445 ED 4 Kriteret e leijimit në helikopter të paisjeve dhe ngarkesave KFAj   KFAj 1338 27.07.2015   RI&A    
3318 ED 6 Investigimet e Incidenteve dhe Aksidenteve Ajërore. KFAj   KFAj 1239 27.07.2015 1/9/2015 R&I    
2286 ED 2 Kriteret dhe Teknike për ngarkesat e jashtme të Transportit. KFAj   KFAj 1239 27.07.2015 12/1/2018 RI&REZ Forcat Ajrore të RSH kanë limit deri në 2500 kg të ngarkesave me kargo.  
4204 ED 3 Teknika Standarte për paisjet e Radiove VHF. J-6   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1241 27.07.2015 1/12/2015 R&I    
2181 ED 5 Doktrina e Përbashket për Operacionet e Paqes. J-3/7   KFT 1242 27.07.2015 1/1/216 R&I   A-1105
A-5210 N
A-5301
A 5303 N
A- 1501
6018 ED 3 Doktrina e Përbashkët për Luftën Elektronike. J-6   J-6 149 22.01.2013   RIA&REZ    
2526 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Planifikimit të Operacioneve. KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 643 04.04.2013 1/9/2013 R&I   E-5203 N
E-5204
E-5308N
3619 ED 4 Markimi dhe Ndricimi I Pistave. KFAj   KFAj 1100 27.05.2013 1/12/2015 R&I    
3379 ED 9 Sinjalet vizuale në Fluturim. KFAj   KFAj 1101 27.05.2013 1/9/2013 R&I    
3527 ED 3 Menaxhimi I Lodhjes së Ekuipazhit. KFAj     1102 27.05.2013 1/9/2013 R&I   A -1105 N
7008 ED 1 Shenjat e Komunikimit në Aviacionin Ushtarak. KFAj     1103 27.05.2013 1/9/2013 R&I   A-1105 N
A-6206N
A-1501N
3117 ED 8 Sinjalet Drejtuese në Tokë të mjeteve Ajrore. KFAj   KFAj 1104 27.05.2013 1/9/2013 R&I    
3530 ED 6 Procedurat e Fluturimit në Operacionet e Trafikut Ajror. KFAj   KFAj 1105 27.05.2013 1/9/2013 R&I   A -1105 N
2507 ED 1 Doktrina e Përbashket për mbështetjen metereologjike. J-2   J-2, FAJ, FD 1106 27.05 2013   RI&A   A-1105N
A-5301N
A-5303N
3675 ED 2 Simbolet mbi hartat e Tokësore, Skicat speciale Aeronautike dhe Detare. IGJU   IGJU 1107 27.05.2013 1/9/2014 R&I    
2116 ED 6 Kodet e Natos dhe Gradat për Personelin Ushtarak. J-1   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1109 27.05.2013 1/1/2014 R&I    
5625 ED 1 Fjalori I teknologjisë së informacionit të Natos. ASNI   ASNI, J-6 1110 27.05.2013 1/1/2014 R&I    
5626 ED 1 Fjalori I Komunikimit të Natos. ASNI   ASNI 1111 27.05.2013 1/1/2014 R&I    
4449 ED 1 Ndërhyrja e transmetimit të të dhënave nëpërmjet radio rrjeteve taktike CNR VHF ASNI   ASNI, J-6 1112 27.05.2013 1/1/2016 R&I   L-3110 N
L-6202 N
2269 ED 3 Dokumentimi gjeografik ushtarak I burime xhenjere BMR   BMR 1113 27.05.2013 1/1/2014 R&I    
4448 ED 1 Standartet Teknike për ndërveprueshmerine jo të sigurt të komunikmit te frekuencave te larta duke perdorur paisjet Adoptuese. ASNI   ASNI , J-6 1114 27.05.2013 1/9/2015 R&I   L-4101 N
2485 ED 2 Operacionet e çminimit në luftën tokësore BMR   BMR, KFT 1115 27.05.2013 1/12/2014 R&I    
2087 ED 6 Transporti I Personelit mjekësor. KFAj   KFT, KDS, KFAJ 1432 05.07.2013 1/10/2013 R&I   L-4101 N
2931 ED 2 Rregullat për Maskimin e Emblemave Mjekësore në Operacionet Taktike Tokësore. KFT   KMT, KFD, KDS, KFAJ 1440 05.07.2013 1/1/2014 R&I   A-1501 N
2606 ED 1 Udhëzime për Kryerjen e detyrave taktike KFT   KFT, KFAJ, KDS 1439 05.07.2013 1/9/2015 R&I    
2129 ED 8 Identifikimi I trupave të Luftimit në Zonën e Operacionit. KDS   KFT 1433 05.07.2013 1/1/2015 R&I    
2138 ED 4 Parimet dhe procedurat e Trupave. Veshjet dhe paimet Personale. KFT   KFT, KFAJ, KFD 1434 05.07.2013 1/6/2014 R&I    
2271 ED 3 Lufta në Qendra Urbane. KFT   KFT, 1436 05.07.2013 1/7/2014 R&I   L-1105
L-1501
4370 ED 3 Testimi I ambientit mjedisor, kushteve klimaterike KFT   KFT, KFD, KFAJ, KDS 1443 05.07.2013 1/6/2014 R&I   L-3109N
1379 ED 1 Sinjalet për paralajmërimin nga Rrezatimi I Radiove. KFD   KFD 1431 05.07.2013 1/1/2014 R&I    
1173 ED 23 Udhëzimet dhe Proceduart Taktike Detare të Aleancës. KFD   KFD 1430 05.07.2013 1/1/2015 R&I    
1100 ED 5 Proceduart e Vizitave të Anijave të Natos dhe jo Natos në porte. KFD   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1429 05.07.2013 1/1/2015 R&I    
3151 ED 9 Unifikimi dhe kodifikimi për identifikimin e artikujve J-4   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1410 05.07.2013 1/9/2014 R&I    
2486 ED 1 Formati I të dhënave për regjistrin e municioneve. BL, QMM   KM, BL 1438 05.07.2013   RI&A    
2454 ED 3 Kontrolli I rrugëve të Lëvizjes KFT   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1437 05.07.2013 1/9/2015 R&I    
4438 ED 2 Unifikimi I sistemit të paisjeve , Shpërndarja e të dhënave . BL QMM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1444 05.07.2013 1/6/2014 R&I   L-6202 N
2186 ED 1 Standardi I informacionit të Sigurisë për mjetet Shpërthyese. EOD BL   BL.KFT 1435 05.07.2013 1/3/2014 R&I    
4050 ED 2 Simbolet e caktuara për kontrollin e Automjeteve Ushtarake KFT   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1442 05.07.2013 1/5/2014 R&I   L-6202 N
L-4101N
2514 ED 2 Doktrina e përbashkët për Operacionet Jo luftarake. AFA   AFA, KDS 1585 31.07.2013 1/1/2014 R&I    
2281 ED 1 Manuali I Operacioneve të Kualicionit. AFA   AFA, KDS, KFT 1586 31.07.2013 1/1/2014 R&I    
AAP-15 Fjalori I Shkurtimeve të Natos KDS   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1587 31.07.2013 1/1/2014 R&I    
2460 ED 2 Kodet funksionale për klasifikimin e vendeve, instalimeve dhe obiekteve. J-2   Te gjithe 1588 31.07.2013 1/1/2015 RI&REZ    
2395 ED 3 Procedurat e kalimit të Pengesave Ujore. KFT   KFT, BMR, BL 1589 31.07.2013 1/1/2014 R&I   E-7102 N
2036 ED6 Procedurat për markimin Raportimin e minave në Tokë. BXH   BMR, KFT 1590 31.07.2013 1/12/2014 RI&REZ   L-4101 N
3474 ED 5 Kufizimet e përkoshme të fluturimit për shkak të faktoreve Ekzogjenë KFAj   KFAj 1591 31.07.2013 1/11/2013 R&I   L-6202 N
L-4101 N
2407 ED 3 Shpjeguese për Riparimet e Helikopterëve në fushë Luftimi KFAj   KFAj 159 31.07.2013   RI&A    
3052 ED 6 Salla e brifingjeve të Informimit Aerodinamik KFAj   KFAj 1593 31.07.2013 1/6/2015 R&I    
1232 ED 6 Operacionet e rimorkimit të Anijeve KFD   KFD 1594 31.07.2013 1/1/2015 RI&REZ Forca Detare nuk ka kapacitete të mjaftueshme për zbatimin e këtij Stanagu.  
1200 ED 6 Procedurat e mbështetjes logjistike Detare të Natos KFD   KFD. KFT 1595 31.07.2013 1/2/2014 RI&REZ    
1372 ED 10 Udhëzimet e Përbashkëta për Operacionet e Zhytjes KFD   KFD 1596 31.07.2013 1/12/2015 RI&A    
2899 ED 3 Paisjet për Mbrojtjen e dëgjimit. BXH   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1968 12.11.2013 1/12/2015 R&I    
3677 ED 3 Shkallët Standarte për Hartat Tokësore dhe Ajrore IGJU   Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1972 12.11 .2013 1/9/2014 R&I   L-4101 N
4259 ED 1 Modeli I Referencave dhe Rregullat e kodimit të Natos. ASNI   ASNI 1964 12.11 2013 1/10/2014 R&I    
7132 ED 2 Kërkesat e paisjeve për mbrojtjen nga zjarri dhe Emegjencave Civile. BMR   BMR, KFT 1970 12.11 2013 1/9/2014 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH nuk kanë paisjet e duhura për mbrojtjen nga CRBN.  
2467 ED 1 Formatet e Përbashkëta për Proceduarat e veprimit të formacioneve të përhershme. J-3/7   J-3/7, KFT 1976 12.11.2013 1/1/2014 R&I    
2433 ED 4 Procedurat Standarte e Shkëmbimit të Informacionit ushtarak J-2   J-2, AIM, KDS 1971 12.11 2013   RI&A    
4266 ED 1 Modeli I referencave të Natos për ndërveprim. ASNI J-2 ASNI 1966 12.11 2013 1/1/2014 R&I   E-7102 N
5046 ED 3 Direktiva e sistemit të Komunikacionit Ushtarake të Natos. ASNI J-2 ASNI 1963 12.11.2013 1/1/2014 RI&REZ    
2989 ED 2 Heqja e Barrikadave. BXH KM BXH 1969 12.11 2013 1/1/2015 RI&REZ Sipas konventes së Otavës Forcat e Armatosura të RSH nuk përdorin mina kundranjerëzve. E-5203 N
E-5204 N
3346 ED 7 Shënimi dhe ndriçimi I pengesave të Aerodromeve. KFAj   KFAj 1975 12.11.2013 1/3/2015 R&I   L-4101 N
3542 ED 6 Kriteter teknike për transport të ngarkesave me Helikopter. KFAj   KFAj 1976 12.11.2013 1/6/2015 R&I    
2970 ED 3 Paisjet e evakimit nga ajëri dhe teknikat e helikopterëve . KFAj KM KFAj 1973 12.11.2013   RI&A    
7114 ED 1 Kërkesat e kërkuara për ndërtimin e shesh uljes së Helikopterit. KFAj KM KFAj 1978 12.11.2013 12/1/2013 R&I    
7112 ED 1 Paisjet e kërkuara për Evakuimet nga Ajëri . KFAj KM KFAj 1977 12.11 2013 1/3/2016 R&I    
3158 ED 9 Markimi gjatë ditës I pistave Ajërore dhe Rrugëve të lëvizjes KFAj J-3/7 KFAj 1974 12.11.2013 12/1/2014 R&I    
4364 ED 2 Veshjet kundër Ujit. KM KFT,J-4 KFT,KFD,KFAj,KM 1511 27.07.2017   RIA&REZ    
5046 ED 4 Direktiva e sistemit të Komunikacionit Ushtarake të Natos. J-6 ASNI J6; ASNI 1934 25.10.2017   RIA&REZ    
2295 ED 4 Doktrina e Përbashket Kundër mejteve Shpërthyese J-3/7 KDS KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1933 25.10.2017 10/30/2019 R&I    
2934 ED 4 Proceduarat e mbështetjes me zjarr në Bazat e Natos. J-3/7 KDS KFT 1935 25.10.2017 2/27/2020 RI&REZ   L6203N
L 3206 N
L 3204 N
4729 ED 2 Procedurat për ndalimin e armeve jo vdekje prurëse. KFT KDS KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1941 25.10.2017 10/30/2019 R&I    
1449 ED 1 Proceduart e Sistemit të Zhytjes, pastrimi I Oksigjenit. KFD KDS KFD 1942 25.10.2017   RI&A    
4297 ED 2 Udhëzues dhe vlerësimet për sigurinë dhe qëndrueshmërinë nga armet nukleare. KM J3/7 KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1944 25.10.2017   RIA&REZ   L-3205 N
1174 ED 24 Libri I sinjaleve taktike dhe I manovrave të Forcave Detare të Aleancës. KFD KDS KFD 1940 25.10.2017 6/28/2018 R&I    
3374 ED 7 Inspektimi I fluturimeve nga Radarët e Natos. KFAj KDS KFAj. KM 1943 25.10.2017   RIA&REZ    
7090 ED 6 Udhëzues I vecantë për Furnizimet në Tokë. KFT KM KM, KFT 1937 25.10.2017 4/29/2020 RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH përdorin vetëm F -54 me nivel FAME deri ne 8%.  
6510 ED 1 Proceduart e përbashkëta të zulimir, rikonicionit në mbështetjes të operacioneve të Natos, J-2 KDS KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1936 25.10.2017 12/12/2019 R&I    
2931 ED 4 Rregullat për Maskimin e Emblemave Mjekësore në Operacionet Taktike Tokësore. KFT KDS KFT 1939 25.10.2017 5/30/2018 R&I    
2515 ED 2 Mbrojtja kolektive në mjediset me Armë kimike (CRBN). J-3/7 KDS KFT,KFD,KFAj,KDS,KM 1938 25.10.2017   RIA&REZ   E 6201 N
2190 ED 1 Doktina e Zbulimit dhe Kundër Zbulimit. J-2 KFT, KFAJ J-2. KFT 1828 07.10.2010 1/9/2011 R&I   A - 1105 N
A - 5210 N
A- 5301 N
A - 5303 N
A - 6206 N A - 1501 N L 1501 N L 1201 N L 3108 N L 3204 N L 3205 N L 6202 N
2490 ED 3 Doktrina e Përbashkët e Operacioneve KDS Te gjitha Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1829 07.10.2010 1/9/2011 R&I   L 7201 N
2182 ED 2 Doktrina e Përbashkët Logjistike. J-4 KM Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1830 07.10.2010 1/9/2011 R&I   L1501N
L 1201

-3109
L 3204,L3205, L6202,
2490 ED B Doktina e Përbashkët e Operacioneve KDS KDS Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1585 10.10.2018 3/1/2019 R&I    
2526 ED 2 Doktrina e Përbashkët e Planifikimit të Operacioneve. KDS KDS Të gjitha Forcat dhe 1584 10.10.2018 1/9/2019 R&I    
4675 ED 1 Imbikqyrja e municioneve të përdorimit të përdiçëm në mision dhe operacion. KM KM,KFT,FAJ Të gjitha Forcat dhe Komandat. 1586 10.102018 1/12/2019 RI&REZ   L-4301 N
4518 ED 2 Rregullat e Sigurisë, kërkesat Kryesore për Shpërthimin e municioneve. KM KM, FT, FD KM, KFT, FD 1587 10.10.2018   RI&REZ Forcat e Armatosura të RSH nuk kanë kapacitete e dëshiruara për Zbatimin e këtij Stnagu. L-4301 N
3114ed 9 Trajnimi Aero-mjekësor I Personelit Fluturues. Faj ISH KFAj 1770 07.11.2018   RIA&REZ   A-1105 N
2394 ED 4 Doktrina e Përbashket për trupat Xheniere. KM KFT KM, KFT, FD 1588 10.10.2018 1/12/2019 RI&REZ Forcat xhenjere të RSh nuk I përgjigjen dot të gjitha kërkesave të zbatimit të këtij Stanagu. L-4101 N
2618 ED 1 Doktrina e përbashkët për mbrojtjen Ajrore të bazuar në tokë. KFAj KFT KFAj, KFT 1589 10.10.2018   RI&A   L-6203 N
2282ED 3 “Ndërveprueshmëria e EOD gjatë operacioneve të përbashkëta. KM KFT KM, KFT 1590 10.10.2018   RIA&REZ   L-4101 N
4537 ED 4 Programi I komunikimit-shpërndarjes (kontroll zjarri) KFT J-3/7 KFT 1591 10.10.2018   RI&A   L-3206 N
2285 ED 2 Doktrina e përbashkët e Obiektivave Tokësore KFT J-3/7 KFT 1592 10.10.2018 1/12/2019 R&I   L-3206 N
2991 ED 4 Fjalori Xhenier I Natos. KFT   FARSH 1593 10.10.2018 1/9/2019 R&I   L-4101 N
2625 ED 1 Doktrina e përbashkët për kontroll dhe pastrimin e rrugkalimit. KM KFT KM, FT, KDS 1594 10.10 2018 1/10/2019 RIA&REZ   L-4101N