Njoftim për studime ushtarake në Itali

Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) kërkon të rekrutojë studentë ushtarakë për studime në Akademinë Ushtarake Modena, 2(dy) vende dhe në Akademinë e Forcave Ajrore në Pozzuoli, 1(një) vend. Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit pranë QPR është deri më datë 30 prill 2014.

Lexo më shumë...

Mundësi për të ndjekur studimet ushtarake në SHBA

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fushën e arsimimit, Ministria e Mbrojtjes ofron mundësinë e aplikimit për të ndjekur studimet ushtarake në SHBA, për Akademinë Ushtarake të Forcave Ajrore, Detare, Forcave Marinse dhe “West Point”.

Lexo më shumë...

Ri-kërkim kandidaturash për kurset e ofruara nëpërmjet programit IMET

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministrisë së Mbrojtjes i është ofruar pjesëmarrja në kurse institucionale dhe funksionale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Qendrën Marshall, sipas periudhave të cilësuara në listën bashkëlidhur Aneksit “Lista e kurseve të ofruara nëpërmjet programit CETPM/IMET”, për vitin fiskal 2014.

Lexo më shumë...

Njoftim për studime ushtarake në SHBA

26 shkurt 2014, ora 11:29

Afati i fundit për aplikim: 13 mars 2014

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fushën e arsimimit, Ministrisë së Mbrojtjes i është ofruar mundësia për të ndjekur studimet ushtarake në “Programin ndërkombëtar të luftës kundër terrorizmit në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes”, i cili është planëzuar të zhvillohet në periudhën 19.08.2014 – 19.06.2015, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Lexo më shumë...

Të drejta studimi për SHBA

12 nëntor 2013

Në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fushën e arsimimit, Ministria e Mbrojtjes ofron mundësinë e aplikimit për të ndjekur studimet ushtarake në SHBA për vitet akademike 2014-2018 për Akademinë Ushtarake të Forcave Ajrore, Detare, Forcave Marinse dhe “West Point”.

Lexo më shumë...

Fillojnë kurset e edukimit artistik në QKMBM

16 shtator 2013

Ditën e hënë, më 16 shtator, fillojnë regjistrimet për vitin e ri të kurseve artistike për fëmijë.

Lexo më shumë...Media SocialeMoti