Për marrjen e masave për mbrojtjen nga COVID-19

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strukturat e vartësisë së saj, bazuar nga udhëzimet e nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Instituti i Shëndetit Publik dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Janë marrë masa për rritjen e vigjilencës dhe kryerjen e kontrolleve mjekësore në reparte dhe struktura ushtarake nga personeli mjekësor.

Është filluar procesi i evidentimit të personelit ushtarak/civil që ka udhëtuar në zonat e infektuara jashtë vendit gjatë dy javëve të fundit.

Ka filluar procesi i sensibilizimit të personelit ushtarak dhe civil të Forcave të Armatosura rreth masave higjenike-sanitare.

Për udhëzime më të detajuara ndiq burimet e mëposhtme:

Udhëzime për zbatimin e ligjit nga Interpol

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Konsiderata hematologjike për klasifikimin e ashpërsisë së sëmundjes

Përditësim mbi progresin shkencor për praktikën epidemiologjike dhe klinike të COVID-19

Udhëzues për personelin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë që ka udhëtuar jashtë Shqipërisë gjatë 2 javëve të fundit.

 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Koronavirusi i ri dhe masat ndaj tij

Koronavirusi, pyetje dhe pergjigje!

Këshilla gjatë udhëtimeve!

Masat e marra për parandalimin e koronavirusit të ri në Shqipëri!

Masat kryesore që rekomandohen për parandalimin e infeksionit nga koronavirus!

Informacion për koronavirusin e ri/ 28-29-30-31 janar 2020

Informacion i përditësuar për koronavirusin - shkurt 2020

Informacion i përditësuar për koronavirusin - mars 2020

Disa mite mbi koronavirusin

Përdorimi i saktë i maskave kundra Koronavirusit

Komunikimi i përditshëm për Koronavirusin


INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

Koronavirusi i ri dhe masat ndaj tij

Kujdesi shëndetësor në pacientët që dyshohen si të infektuar me COVID - 19 dhe që paraqesin simptoma të lehta, kontakteve te tyre dhe menaxhimi i kontakteve.


ORGANIZATA BOTËRORE E SHËNDETËSISË (WHO)

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Q&A on coronaviruses (COVID-19)

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters

 NATO

COVID-19 SHAPE ADVICE

Corona-virus Updates

U.S. Army Europe> Information on COVID-19


Media SocialeMoti