Qendra Bashkuar Operacionale (QBO)

Qendra e Bashkuar Operacionale është njësi në vartësi të Shtabit të Përgjithshëm

Qendra e Bashkuar Operacionale (QBO) është strukturë kryesore e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, nëpërmjet së cilës ushtrohet komandim kontrolli në nivelin operativo-strategjik të FA, me delegim të autoritetit të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të FA-ve.

Qendra e Bashkuar Operacionale është vendi nga ku grumbullohet, analizohet, koordinohen, sinkronizohen e bashkërendohen informacioni dhe aktiviteti ditor i FA, operacionet ushtarake në kohë paqeje, krize e lufte në interes të SHP dhe komandave operacionale për perballimin e situatave të ndryshme.

Qendra e Bashkuar Operacionale në kohë krize e lufte mund të kthehet në vendkomandë të kohës së veçantë, nga ku ushtron komandim-kontrollin Komandanti i Përgjithshëm i FA-ve.Media SocialeMoti