Policia Ushtarake (PU)

Policia Ushtarake është njësi në varësi të Shtabit të Përgjithshëm.

Policia Ushtarake (PU) ka në misionin e saj ruajtjen e rendit ushtarak në FARSH, garantimin e zbatimit të ligjit nga veprimtaritë e kundërligjshme në FA, mbrojtjen e jetës së personelit, mbrojtjen e pronës shtetërore në administrim dhe përdorim të MM dhe FA, angazhimi në luftën kundër terrorizmit dhe pjesëmarrja në operacionet paqeruajtëse e humanitare. Struktura e PU bën të mundur plotësimin e detyrave dhe objektivave që dalin nga ky mision. Gjatë këtyre viteve të fundit PU, është trajnuar nga specialist të huaj si ata të karabinierisë italiane, policisë ushtarake amerikane, gjermane dhe turke. Gjithashtu ajo po përgatitet edhe si forcë e gatshme për të vepruar në përbërje të strukturës përkatëse të NATO, e aftë dhe e pajisur përshtatshmërish për të përmbushur detyrat.

Një kontribut të madh, efektivi i PU jep në emergjencat civile.

Tashmë, struktura e PU është e përgatitur për të vepruar në të gjithë spektrin e misionit, detyrave, si edhe të marrë pjesë në operacione paqeruajtëse dhe humanitare.

Misioni dhe Detyrat

Misioni:

Misioni i Policisë Ushtarake është ruajtja e rendit ushtarak, garantimi i zbatimit të ligjit nga veprimtaritë e kundërligjshme në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, mbrojtja e jetës së personelit, mbrojtja e pronës shtetërore në administrim dhe përdorim të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura, angazhimi në luftën kundër terrorizmit dhe pjesëmarrja në operacionet paqeruajtëse e humanitare

Detyrat:

-  Mbron jetën, shëndetin dhe dinjitetin e ushtarakut nga çdo veprim i paligjshëm, kur ato cenohen për shkak të detyrës;
-  Merr masa për zbatimin e akteve ligjore e nënligjore për rendin dhe disiplinën ushtarake jashtë strukturave ushtarake në mjediset publike dhe jopublike;
-  Me kërkesë të komandave dhe të drejtuesve të institucioneve ushtarake, ndërhyn në repartet ushtarake për parandalimin dhe mënjanimin e veprimeve të kundërligjshme që kanë të bëjnë me prishjen e rendit ushtarak;
-  Siguron rendin ushtarak në kuadër të veprimtarive të organizuara në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë;
-  Merr masa për parandalimin, zbulimin dhe ndjekjen e veprimtarisë kriminale ndaj pjesëtarëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, pronës e objekteve ushtarake;

Lexo më shumë...

Struktura dhe përhapja e Policisë Ushtarake

Policia Ushtarake e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë është e organizuar në bazë reparti, nënreparti, sektori, inspektorati, shërbimi, seksioni dhe nënseksioni.
Komanda e  saj është e dislokuar në Sauk, Tiranë, në përbërje të së cilës janë,  Shtabi i Policisë Ushtarake dhe Strukturat e Zbatimit të Ligjshmërisë me Sektorin e  Policisë Kriminale, Seksionin e Policisë Gjyqësore, Inspektoratin e Qarkullimit Rrugor dhe MNZSH-së, Seksionin e Rendit Ushtarak, Kompania e Mbështetjes, Kompania e Parë dhe e Dytë Operacionale.
 - Sektori i Policisë Kriminale Ushtarake, është organ i specializuar për parandalimin, zbulimin, ndjekjen e veprimtarisë kriminale, kapjen e personave që kanë kryer ose përgatiten të kryejnë vepra penale ndaj Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Seksioni i Policisë Gjyqësore është seksioni përgjegjës, i cili kryen veprimtari procedurale përgjatë të gjitha fazave të procedimit penal, të urdhëruara apo të deleguara nga organi procedues ose me nismën e vet, në përputhje me legjislacionin procedural në fuqi për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore.
 - Inspektorati i Qarkullimit Rrugor e ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi për qarkullimin rrugor duke u fokusuar në organizimin, sigurimin dhe kontrollin e trafikut ushtarak,  lëvizjen dhe shfrytëzimin e mjeteve dhe të teknikës në përdorim të Forcave të Armatosura.
 - Inspektorati i Mbrojtjes ndaj Zjarrit dhe Shpëtimit kryen veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin.
 - Seksioni i Rendit Ushtarak siguron dhe kontrollon zbatimin e akteve ligjore e nënligjore për rendin dhe disiplinën ushtarake në kuadrin e veprimtarisë së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Përhapja e Policisë Ushtarake në Rrethe

Veprimtaria e Policisë Ushtarake ushtrohet mbi të gjitha subjektet ushtarake e civile, vendase dhe të huaja, me ose pa shtetësi, të cilët, me veprimet e tyre, cenojnë veprimtarinë e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Policia Ushtarake e ushtron juridiksionin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Në përmbushje të ushtrimit të  juridiksionit territorial janë organizuar dhe funksionojnë Seksionet e Policisë Ushtarake në rrethe me përhapje, në Kukës, Shkodër, Elbasan, Durrës, Berat, Vlorë, Burrel, Gjirokastër dhe Korçë.

 

Aktivitete / Ceremoni 2018

 • 14 shtator 2018 - Në ambientet e Policisë Ushtarake, u zhvillua ceremonia e dhënies së gradave për personelin oficer dhe nënoficer të kësaj njësie. Ky aktivitet u zhvillua nën drejtimin e komandantit të Policisë Ushtarake, kolonel Ekland Dauti. Në Policinë Ushtarake për vitin 2018, u graduan 6 majorë, 2 toger, 2 kapter, 3 rreshterë dhe 13 tetar.
  Më shumë...

 •  04 - 11 maj 2018Zhvillohet stërvitja ndërkombëtare “Shqiponja - VI”, me pjesëmarrjen e shteteve partnere si Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar, USA, Turqia, Kroacia, Maqedonia dhe Mali i Zi. Njësitë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe vendeve pjesëmarrëse do të zhvillojnë operacione taktike në terren (Prishtinë, Obiliq, Podujevë, Gjilan, Novobërd) me kapacitetet ekzistuese, testimin e tyre si dhe bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me partnerët dhe agjencitë vendore të sigurisë dhe emergjencave.
  Më shumë...
 • 06 - 11 maj 2018Me ftesë të komandantit të misionit të BE, “EUFOR - ALTHEA”, seksioni i stërvitjes së Policisë Ushtarake ka zhvilluar trajnimin një javor në Bosnje dhe Hercegovinë (BiH). Në përfundimin e këtij moduli kursantët morën njohuritë bazë mbi identifikimin e fazave të ndryshme të operacioneve të mbrojtjes së fizike, rolin dhe detyrat e pjesëtarëve të skuadrave, demonstrimi i teknikave dhe taktikave që do të vihen në zbatim nga grupet e mbrojtjes së afërt për qëllime të përgjithshme. 
  Më shumë...

Aktivitete / Ceremoni 2017

 • Në zbatim të matricës së stërvitjes kryesore të FARSH për vitin 2017, Toga e Kompanisë së Dytë Operacionale e Policisë Ushtarake mori pjesë në stërvitjen shumëkombëshe me trupa, të koduar “Joint Reaction 17”, e cila u zhvillua në rajonin Stërvitor Krivolak, Maqedoni, në periudhën 24 deri më 29 shatator 2017.  Foto Galeri

 • Sot më datë 7 shtator 2017,  efektivi i Policisë Ushtarake  në kuadër të thirrjes së Kryqit të Kuq Shqiptar , dhuroi gjak për të ndihmuar  rreth 700 fëmijë talasemik dhe familjet e tyre... Lexo më shumë...

 • Më datë 4 shtator 2017, në ambientet e Policisë Ushtarake, u zhvillua ceremonia e dhënies së gradave për personelin oficer dhe nënoficer të kësaj njësie. Ky aktivitet u zhvillua nën drejtimin e Komandantit të Policisë Ushtarake kolonel Ekland Dauti. Në Policinë Ushtarake,  për vitin 2017, u graduan 10 majorë, 4 kapitenë, 3 kapter, 5 rreshterë, 8 tetarë. Foto Galeri

 • Në kuadër të stërvitjes fushore “Biza - 17”, në rajonin e Bizës, më datë 21 korrik 2017, u  zhvillua Dita e Vizitorëve të Shquar (DVD). Në këtë aktivitet morën pjesë Zv.Ministri i Mbrojtjes z.Petro Koçi, Zv.Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, Gjeneral Brigade Dedë Prenga, Komandanti i Policisë Ushtarake Kolonel Ekland Dauti, Komandantët e Forcave, Drejtorë Drejtorish në MM dhe SHP, si dhe të ftuar të tjerë.

 • Më 07 korrik 2017, u zhvillua ceremonia ndërrimit të komandantit të Policisë Ushtarake. Kolonel Ekland Dauti u emërua në detyrën e komandantit të Policisë Ushtarake, detyrë të cilën deri tani e mbante kolonel Arben Kingji. Në ceremoninë përkatëse morën pjesë zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm gjeneral brigade Dedë Prenga dhe përfaqësues nga Shtabi i Përgjithshëm i FA.

 • Më 30 qershor 2017, në ambientet e Policisë Ushtarake u zhvillua ceremonia e përfundimit të Kursit SIA

 • Më 27 qershor 2017, në mjediset e Policisë Ushtarake u zhvillua ceremonia e kthimit të kontingjentit të 5 RSM nga misioni ushtarak i NATO në Kabul, Afganistan.

 • Më 18 maj 2017, në mjediset e Policisë Ushtarake u zhvillua ceremonia e përfundimit të Kursit të Avancuar të Nënoficerit dhe Kursit Bazë të Nënoficerit.

 • Nga data 15 - 19 maj 2017, Policia Ushtarake mori pjesë në kampionatin e pesëgarëshit që u zhvillua në Forcën Tokësore. Ekipi i PU u paraqit denjësisht në këtë aktivitet duke u renditur  në vendin e dytë si ekip.

 • Në kuadër të fushatës humanitare për fëmijët jetimë, të ndërmarrë nga Shtabi i Përgjithshëm i FA në bashkëpunim me Kryqin e Kuq shqiptar, efektivi i PU iu bashkua nismës humanitare duke kontribuar me ndihma në ushqime dhe veshmbathje.

 • Nga data 24-28 prill, Policia Ushtarake mori pjesë në Kampionatin e Volejbollit që u organizua në ambientet e “Garnizonit Skënderbe”. Ekipet e volejbollit meshkuj dhe femra të Policisë Ushtarake u përfaqësuan denjësisht në këtë aktivitet duke u renditur në vendin e tretë.
 • Më 3 skurt 2017, në mjediset e  Policisë Ushtarake në Sauk, u zhvillua ceremonia  e 25 - vjetorit të krijimit të saj. Në ceremoni morën  pjesë  Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli, zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjeneral brigade Dedë Prenga, komandantë të forcave, deputetë të Kuvendit, ish - drejtues të PU në vite, nxënës shkollash, si dhe të ftuar të tjerë.
 • Më 17  shkurt Policia Ushtarake,  mori pjesë në aktivitetin sportiv “CISM-2017”.


  Arsimim/ Kualifikimi 2017

 • Nga data 20 Shkur-20 Mars, në ambjentet e Akademisë së Sigurisë u zhvillua kursi “Hetimi  i Krimit” me efektivët e Policisë Ushtarake.  Ky kurs finksional  u zhvillua në kuadër  të bashkëpunimit ndërinstitucional të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendëshme.
 • Kursi “Stërvitja Individuale e Avancuar” (SIA).
 • Kursi Bazë i nënoficerit (KBN/OF), specialiteti për Polici Ushtarake. (faza e dytë)
 • Kursi i Avancuar i Nëoficerit (KAN/OF), specialiteti për Polici Ushtarake.( faza e dytë)

Misione 2017

Aktualisht Policia Ushtarake po jep kontibutin e saj në mision ushtarak të NATO-s “Ressolute Mission Suport” RSM, në Kabul Afganistan, ku është angazhuar Toga e Parë e Kompanisë së Parë Operacionale si dhe me oficerë në shtabet ndërkombëtare të NATO-s,  në Kabul, dhe Bagram.

Gjithashtu Policia Ushtarake  përfaqësohet me

një oficer dhe në misionin më të ri të FARSH, Operacioni Ushtarak i NATO-s  “Eagen Sea”.

Stërvitje dhe Aktivitete 2016

2016 Misioni: Resolute Support Mission, Kabul, Afganistan

Më 5 dhjetor 2016, në mjediset e Policisë Ushtarake, u zhvillua ceremonia e përcjelljes së efektivit të PU me mision në operacionin ushtarak Resolute Support Mission (RSM) në Kabul, Afganistan. Kontingjenti i Policisë Ushtarake që u nis në Afganistan shënon Kontingjentin e V të efektivave shqiptarë në kuadër të RSM. Ata do të zëvendësojnë trupa të Kontingjentit të IV  të Batalionit  Komando, të cilët janë aktualisht duke kryer misionin e tyre në vartësi të komandës turke në Kabul, Afganistan.

Lexo më shumë...Media SocialeMoti