ASNI: Misioni dhe Detyrat

Planifikon, zhvillon, instalon dhe siguron pajisjet e sistemet kompjuterike dhe të komunikimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Siguron përputhshmëri me sistemet e automatizuara të komandimit, kontrollit, komunikimeve dhe ato kompjuterike të NATO. Menaxhon, dhe garanton sigurinë e sistemeve të automatizuara të informacionit të FARSH. Trajnon personelin e nevojshëm që kërkohet për të përdorur dhe mirëmbajtur sistemet e automatizuara dhe të ndërlidhjes të FARSH.

 

 

 

Lexo më shumë...

Stërvitje

Biza 2014

Më datë 18.06.2014, ngriti siparin Stërvitja Vlerësuese “Biza 2014”. Në kuadër të kësaj stërvitjeje edhe efektivët e ASNI,  janë të angazhuara si njësi mbështetëse, tepër e rendësishme për realizimin e objektivave që parashikon programi stërvitor.

“Biza 2014” është një mundësi e mirë, për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale të efektivave ushtarakë dhe civilë të Agjencisë së Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit. Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes, për mbështetjen e stërvitjes “Biza 2014”, ka angazhuar një nga qendrat e saj më të rëndësishme, siç është Qendra Mobile, kjo dhe për vetë specifikën dhe kapacitet që ka ky nënrepart,  për mbështetje të stërvitjeve të kësaj natyre. Në zbatim të idesë së komandantit të Agjencisë, nënkolonel Ulsi Rexhaj, Shtabi i ASNI dhe komandanti i Qendrës Mobile, e kanë organizuar mbështetjen me ASNI të “Biza 2014” me dy fushime. Fushimi i ngritur në rajonin e Bizës (aty ku janë përqëndruar dhe forcat kryesore pjesëmarrëse,) përbëhet nga forcat dhe mjetet e Modulit të Parë të Qendrës Mobile dhe drejtohet nga komandanti i kësaj Qendre, kapiten Ilir Koçi.

Lexo më shumë...

Historiku i ASNI

30 qershor 1931, u mundësua krijimi i kompanisë së  telegrafisë dhe kompanisë së  ndërlidhjes.
Kjo datë do të shënohet në histori si “Dita e Ndërlidhjes së Ushtrisë Shqiptare”.
Në maj të vitit 1945, u krijua Batalioni i Ndërlidhjes me komandant, Ymer Hoxha dhe me organikë 2 kompani: Kompania e Radios dhe ajo e Telefonisë.
30 qershor 1948, krijohet Regjimenti Autonom i Ndërlidhjes, të cilit i jepet flamuri luftarak me emrin e Heroit të Popullit “Qemal Stafa”.
Në vitin 1949, u përdorën për herë të parë 40 radiostacione të trashëguara nga lufta, tip RSB, RB, 12rp, a7a, 10rt.
Në vitin 1955, u krijua Batalioni i Linjave, në varësi  të Regjimentit të Ndërlidhjes.
Në vitin 1957, Regjimenti i Ndërlidhjes pajiset me mjete të reja si RS, R-118, R-311 dhe centralet P-194, ST-35, teleshkrues, etj.
Në vitin 1980, ndërlidhja shqiptare u pajis me aparatura moderne të kohës, si RST. speciale me VSH 100 të disa tipave si dhe aparatura të reja dendësimi. U modernizuan makinat speciale me RST, me brez anësorë, tip TIG-900, URC, RT-100t. Për ndërlidhjen telefonike me MM dhe VK1 dhe VK2 u modernizuan centralet KROSBAR me kapacitet 90-200 numra.

Lexo më shumë...

Kontakt

Adresa: Rrapi i Treshit

Tel: 526 1005Media SocialeMoti