Stërvitje të zhvilluara gjatë vitit 2019

Stërvitjet brenda vendit të zhvilluara gjatë vitit 2019

1. “Cobra - 19” zhvilluar në QS, KDS me pjesëmarrjen e k2k dhe b2k në periudhën 18.02.2019 -19.02.2019

2. Provë gatishmërie zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 26.02.2019 - 27.02.2019

3. “Kthetrat e Shqiponjës - 19” zhvilluar në QS, KDS me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 04.03.2019- 05.03.2019

4. “Gjallica - 19” zhvilluar në bFS në periudhën 19.03.2019– 21.03.2019

5. “Shqiponja 19 - 01” zhvilluar në Has, Kukës me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 10.04.2019 – 12.04.2019

6. “Fekeni 19 – 01” zhvilluar në Feken me pjesëmarrjen e kompanisë së MADM 24.04.2019 – 26.04.2019

7. “Shpiragu - 19” zhvilluar në Poshnje me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 06.05.2019 – 08.05.2019

8. “Veleçiku - 19” zhvilluar në Malësinë e Madhe me pjesëmarrjen bFS në periudhën 14.05.2019 – 16.05.2019

9.“Joni - 19” zhvilluar në Pashaliman me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 20.05.2019 – 30.05.2019

10.“Drini - 19” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e batalioni Komando në periudhën 22.05.2019 – 23.05.2019

11.“Luani 19 - 04” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e k1k dhe b2k në periudhën 22.05.2019 – 24.05.2019

12. “Puma 19 – 04’’ zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e k3k dhe b2k në periudhën 22.05.2019 – 24.05.2019

13. “Noble Jump AlertEx” zhvilluar në Tiranë me pjesëmarrjen e batalionit Komando në periudhën 24.05.2019– 29.05.2019

14. “Pashalimani - 19” zhvilluar në Vlorë me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 05.07.2019 – 11.07.2019 

15. “Osumi - 19” zhvilluar në Poshnje me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 30.07.2019– 31.07.2019

16. “JCET - 19” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen bFS në periudhën 31.07.2019 – 16.08.2019

17. “Fekeni 19 - 02” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e BML në periudhën 02.04.2019 – 04.09.2019

18. “Deja - 19” zhvilluar në Vaun e Dejës me pjesëmarrjen b1k në periudhën 03.09.2019 – 05.09.2019

19. “Albanian Effort - 19” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e batalionit Komando në periudhën 09.09.2019 – 17.09.2019

20. “Lunxhëria - 19” zhvilluar në Gjirokastër me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 15.09.2019 – 19.09.2019

21. “Cobra 19 - 04” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e k2k dhe b2k në periudhën 25.09.2019 – 26.09.2019

22. “Balkan Bridge - 19” zhvilluar në QS, KDS me pjesëmarrjen e k1k dhe b2k në periudhën 30.09.2019 – 04.10.2019

23. “Shqiponja 19 - 02” zhvilluar në Gjirokastër me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 07.10.2019 – 09.10.2019

24. “Mnela -19” zhvilluar në Mnelë, Shkodër me pjesëmarrjen e b1k në periudhën 14.10.2019 – 23.10.2019

25. “Joint Reaction - 19” zhvilluar në Krujë me pjesëmarrjen e BML në periudhën 21.10.2019 – 24.10.2019

Stërvitjet jashtë vendit të zhvilluara gjatë vitit 2019

1. “Vigorous Warrior 19” zhvilluar në Rumani me pjesëmarrjen e FT në periudhën 06.04.2019 – 12.04.2019

2. “Immediate Response 19” zhvilluar në Kroaci me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 21.05.2019 – 07.06.2019

3. “Saber Guardian 19” zhvilluar në Rumani me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 01.06.2019 – 08.06.2019

4. “Decision Strike 19” zhvilluar në Maqedonin e Veriut me pjesëmarrjen bFS në periudhën 06.06.2019 – 18.06.2019

5. “Strike Back 19” zhvilluar në Bullgari me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 06.06.2019 – 21.06.2019

6. “KFOR 26” zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 21.06.2019 – 07.07.2019

7. “Platinium Lion 19” zhvilluar në Bullgari me pjesëmarrjen e batalionit Komando në periudhën 08.07.2019 – 19.07.2019

8. “Balkan Bridges 19” zhvilluar në Bullgari dhe Shqipëri me pjesëmarrjen FT në periudhën 30.09.2019 – 04.10.2019  

Kurset dhe trajnimet brenda vendit

1. “JTACS Event” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 07.01.2019 – 11.01.2019

2. “Design & Valuation Peace Support Operation Training Course” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e FT në periudhën  14.01.2019 – 23.01.2019

3. “Kursi i XIV Bazë Komando” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e FT në periudhën 25.02.2019 – 24.05.2019

4. “Kursi i luftimit të afërt” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e FT në periudhën 11.03.2019 – 22.03.2019

5. “Kursi i shoqërimit të personaliteteve” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 24.04.2019 – 17.05.2019

6. “JOC Operations Capacity” zhvilluar në Tiranë me pjesëmarrjen e FT në periudhën 12.05.2019 – 18.05.2019

7. “Përgatitja e instruktorëve operacional të MADM” zhvilluar në Tiranë me pjesëmarrjen e BML në periudhën 13.05.2019 – 24.05.2019

8. “Stërvitje për trajtimin dhe përdorimin e mjeteve HMMWV” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e b3k, BLM dhe batalioni Komando në periudhën 13.05.2019 – 24.05.2019

9. “Kursi XII bazë i Forcave Speciale” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e FA në periudhën 24.06.2019 – 27.12.2019

10. “Kursi i ADM CIWMD” zhvilluar në Babrru, me pjesëmarrjen e BML në periudhën  23.09.2019 – 27.09.2019

Kurset dhe trajnimet jashtë vendit

1.“Trajnimi për sistemin e dekontaminimit masiv dhe pajisjet e reja te zbulimit CBRN” zhvilluar në Kosovë me pjesëmarrjen e BML në periudhën 07.04.2019 – 20.04.2019

2. “IT – 04 dhe IT – 06, trajnim për sniper dhe komandant skuadre” zhvilluar në Itali me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 27.05.2019 – 31.05.2019

3. “EKO CREVAL” zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen FT në periudhën 03.06.2019 – 07.06.2019

4. “CONVOY Operation Familisation” zhvilluar në USA me pjesëmarrjen bFS në periudhën 02.06.2019 – 17.06.2019

5. “ALBSEC 21900334 ICE, HUMIN Familisation” zhvilluar në USA me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 16.07.2019 – 17.07.2019

6. “MaxxPro Drivers training” zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 28.07.2019 – 02.08.2019

Stërvitjet paradislokuese me personelin e FT

1. “RSM - 3” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 11.02.2019 – 19.04.2019

2. “KFOR - 5” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 28.02.2019 – 12.04.2019

3. “RSM - 2” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e batalionit Komando dhe BML në periudhën 25.03.2019 – 13.05.2019

4. “RSM - 6” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e b2k në periudhën 01.04.2019 – 27.05.2019

5. “KFOR - 6” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e bFS në periudhën 22.07.2019 – 04.09.2019


Media SocialeMoti