Stërvitje të zhvilluara gjatë vitit 2018

Stërvitjet brenda vendit të zhvilluara gjatë vitit 2018:

1. “Fekeni 18-01” zhvilluar në Feken, me pjesëmarrjen e  k2b2k në periudhën  06-08.02.2018

2. “Fekeni 18-02” zhvilluar në Feken, me pjesëmarrjen e  k1b2k  në periudhën  04-06.04.2018

3. “Mnela-18” zhvilluar në Vau-Dejës, me pjesëmarrjen e  b1k në periudhën  05-14.06.2018  

4. “Deja-18”  zhvilluar në Vau-Dejës, me pjesëmarrjen e k1b1k në periudhën  11-13.06.2018 2018 

5. “Skifteri-18” zhvilluar në QS, KDS me pjesëmarrjen e  b3k në periudhën  08-12.06.2018 

6. Stërvitje rajonale CBRN për Emergjencat Civile zhvilluar në  Rinas me pjesëmarrjen e  Kompanisë së MADM  18-19.04.2018 

7. “Fekeni 18-03” zhvilluar në Feken, me pjesëmarrjen e k2b2k kompanisë së MADM si dhe elementë gr. ISTAR  11-13.06.2018 

8. “Tomorri 18” dhe “Lisus 18” zhvilluar në  Zall- Herr  me pjesëmarrjen e  k1komando dhe të k2komando  28-29.03.2018  

9. Stërvitje Ujore zhvilluar në Pashaliman me pjesëmarrjen e  Kompanisë IV të Aksioneve Direkte të  bFS si dhe Kursit të XI Special  në periudhën 4-13.06.2018 

10.“Skrevani-18” zhvilluar në Berat me pjesëmarrjen e k1b3k në periudhën 15-17.05.2018 

11.“Deti i hapur”  zhvilluar në Durrës me pjesëmarrjen e një  Grupi Special në periudhën  22-24.05.2018

12.Stërvitje fushore/ujore zhvilluar në Pashaliman me pjesëmarrjen e batalionit të Forcave Speciale 18-23.06.2018 

13.“Shqiponja-18” zhvilluar në  Bovillë me pjesëmarrjen e  Kompanisë së  Zbulimit batalioni Komando në periudhën  27-28.06.2018 

14.“Albanian Lion 18” zhvilluar në Bizë, Durrës, Vlorë me pjesëmarrjen  e dy  togave komando dhe  dhe një togë xheniere në periudhën 9-24.9 2018

15.“Albanian Lion/Biza-18” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e Grup Batalionit të Këmbësorisë së Lehtë ën periudhën  24-29.09.2018

16.“Rreth-Grethi”  zhvilluar në  Rreth-Greth me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 19-26.11.2018  

17.“JCET” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e batalionit të Forcave Speciale, dhe forcave speciale amerikane në periudhën 25.10-15.11.2018

Stërvitjet jashtë vendit të zhvilluara gjatë vitit 2018

1. “Allied Spirit VIII” zhvilluar në Hohenfels, Gjermani me pjesëmarrjen e batalionit të Forcave Speciale në periudhën 19-26.11.2018   

2. “Combined Resolve X” zhvilluar në Hohenfels, Gjermani me pjesëmarrjen e  kompanisë së I-rë batalioni “Komando”. në perdiudhën 25.04.-13.05.2018 

3. “Platinium Lion 18” zhvilluar në  Novoselo, Bullgari me pjesëmarrjen e  1 toge nga batalioni Komando në periudhën  28.07-10.08.2018 

4. “Saber Junction 18” zhvilluar në  Hohenfels, Gjermani me pjesëmarrjen e  dy grupeve të batalionit të Forcave Speciale  në periudhën 10-30.09.2018 

5. “Camp Rap 2018” zhvilluar në Kosovë  me pjesëmarrjen e një togë nga batalioni “Komando” në periudhën  9-20.09.2018 

6. “Cambiran Patrol 18” zhvilluar në  Angli me pjesëmarrjen e  1 Grupi nga batalioni “Komando”  në periudhën 5-18.10.2018  

7. “KFOR 25” zhvilluar në  Hohenfels, Gjermani me pjesëmarrjen e k1b3k në periudhën  20.10 – 10.11.2018  

8. “Thracian Sword 18” zhvilluar në  Novoselo, Bullgari me pjesëmarrjen e  1 gupi special nga bFS në periudhën  21-27.10.2018  

9. “Trident Junction” zhvilluar në Norvegji me pjesëmarrjen e  b.Komando në periudhën 14.10-9.11.2018 

10. “Seven Stars” 18 zhvilluar në Larisa, Greqi me pjesëmarrjen e Forcës Tokësore në periudhën 8-16.11.2018

11. “Combined Resolve XI” zhvilluar në Hohenfels, Gjermani me pjesëmarrjen e k1batalioni “Komando” në periudhën 26.11.-13.12.2018 

 

 


Media SocialeMoti