Stërvitje të zhvilluara gjatë vitit 2017

Stërvitjet brenda vendit të zhvilluara gjatë vitit 2017:

1. “Fekeni 17-01” zhvilluar në Feken, me pjesëmarrjen e  k2b2k në periudhën 01-02.02.2017 

2. “Fekeni 17-02” zhvilluar në Feken me pjesëmarrjen e k1b2k, dhe k3b2k  në periudhën 07-09 .03.2017

3. “Durrësi SAREX 17” zhvilluar në Durrës  me pjesëmarrjen  e k1bFS  në periudhën  10-12.03.2017 

4. “Noble Jump – Alertex”  zhvilluar në Rinas me pjesëmarrjen e  k2b2k  në periudhën 24.03.2017 

5. “Cambrain Patrol 17” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e  efektivave “Komando” në periudhën  20.03-29.09.2017 

6. “Naraçi 17”  zhvilluar në Vaun e Dejës Shkodër me pjesëmarrjen e b1kFT në periudhën  06-07. 04.2017 

7. “Fekeni 17-03, 17- 04” zhvilluar në Feken me pjesëmarrjen e k1,k2,k3b2k  në periudhën 02-04.2017 

8. “Dajti-17” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e trupave të Batalionit “Komando” në periudhën 1-5.05.2017

9. Stërvitje ujore zhvilluar në Vlorë me pjesëmarrjen e k1bFS  në periudhën 07-17.05. 2017 “Tankodrom ”  zhvilluar në Poshnje me pjesëmarrjen e efektivëve të b3kFT në periudhën 12-14.05. 2017

10. Stërvitje ujore zhvilluar në Vlorë me pjesëmarrjen e bFS  në periudhën 03-13.07. 2017 

11. “JCET”  zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e efektivëve  të  bFS dhe Forcave Speciale amerikane në periudhën 04-29.09. 2017

12. “Mnela 2017” zhvilluar në Shkodër më pjesëmarrjen e efektivëve të  b1kFT në periudhën 06-15.09. 2017

13. “Hajmeli – 17” zhvilluar në Shkodër me pjesëmarrjen e efektivëve të b1kFT në periudhën 09-11.09. 2017

14. “Ushtar Eagle” zhvilluar në Poshnje, Berat me pjesëmarrjen e efektivëve të b3kFT në periudhën 10-25.09. 2017

15. “Drini – 17” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e Batalionit “Komando” në periudhën 25-26 .09.2017 

16. “Biza 17-02” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e shtabit dhe reparteve vartëse të FT në periudhën  26-30.09.2017

17. “Tomorri 17” zhvilluar në Bizë me pjesëmarrjen e Batalionit “ Komando” në periudhën  27-28.09 2017

18. “Gorrica 17” zhvilluar në Berat me pjesëmarrjen e efektivëve të  b3kFT në periudhën 09-18.10 2017

19. “Imponimi 17” zhvilluar në Vlorë me pjesëmarrjen e bFSFT në periudhën 12-13.09. 2017 

20. “Erzeni 17” zhvilluar në Çakallë me pjesëmarrjen efektivëve të Batalionit “Komando” në periudhën  23-27.10.2017

21. “Vokopola 17” zhvilluar në Berat me pjesëmarrjen e b3kFT në periudhën  25-26.10. 2017 

22. “Grabjani 17”  zhvilluar në Qendrën e Simulimit me pjesëmarrjen e b1kFT, b3kFT në periudhën 06-17.11. 2017

23. “Joni-17” zhvilluar në Vlorë me pjesëmarrjen e efektivëve të  bFSFT në periudhën 20-24.11. 2017 

24. “Safari-17” zhvilluar në Berat me pjesëmarrjen e efektivëve të b3kFT  në periudhën 22-24.11. 2017 

26. “Shpiragu-17” zhvilluar në  Berat me pjesëmarrjen e efektivëve të  b3kFT në periudhën 12-14.12. 2017 

27. “Taraboshi-17” zhvilluar në Zall-Herr me pjesëmarrjen e efektivëve të  Batalionit “Komando” në periudhën 20-21.12. 2017

 

Stërvitjet ndërkombëtare jashtë vendit të zhvilluara gjatë vitit 2017:

1. “Saber Junction 17”  zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen e efektivëve të bFS në periudhën 22.04 – 19.05.2017

2. “Combined Resolve VIII”  zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen e efektivëve të k3b2k, bFS në periudhën  24.05. – 16.06.2017

3. “Noble Jump 17” zhvilluar në Rumani me pjesëmarrjen e efektivëve të k2b2kFT në periudhën  02-18.06.2017 

4. “Bright Armoured”  zhvilluar në Itali me pjesëmarrjen e efektivëve të k3b2kFT, në periudhën 21-30 06.2017 

5. “KFOR XXIII” zhvilluar në Gjermani me pjesëmarrjen e efektivëve të Batalionit “Komando” në periudhën  20.06-10.07.2017 

6. “Combined  Resolve IX” zhvilluar me pjesëmarrjen e k1b2k FT në periudhën 30.08-17.09.2017 

7. “Platinium Lion 17.2” zhvilluar në Bullgari  me pjesëmarrjen e efektivëve të Batalionit “Komando” në periudhën 31.07.10.08.2017 

8. “Carpathian Eagle 17” zhvilluar në Rumani me pjesëmarrjen e efektivëve të  bFS  në periudhën 16-22.10.2017 

9. “Briliant Ledger” zhvilluar në Itali me pjesëmarrjen e efektivëve të FT në periudhën 14-22.10.2017

10. “Cambrain Patrol 17”  zhvilluar në Angli me pjesëmarrjen e efektivave të Batalionit “Komando” në periudhën 04-18.10.2017 

11. “Clever Ferret 2017”  zhvilluar në Hungari me pjesëmarrjen e efektivave të në periudhën 26.10-11.11.2017 

12. “Venerable Ace ”  zhvilluar në Angli me pjesëmarrjen e efektivëve të FT në periudhën 30.10 – 03.11.2017

 

 

 

 

 

 


Media SocialeMoti