Stërvitje të zhvilluara gjatë vitit 2016

Stërvitjet brenda vendit të zhvilluara gjatë vitit 2016:

1. Joint Effort - 16, zhvilluar në Bizë, Tiranë me pjesëmarrjen e b2k, b. kom, bML, bFS, b1k, b3k, kom. angleze, togë e FSK në periudhën 19 - 29 shator 2016 

2. Mnela - 16 zhvilluar në Vau - Dejës me pjesëmarrjen e b1k në periudhën 20 - 30 qershor 2016 

3. Rreth Grethi zhvilluar në Fier me pjesëmarrjen e b3k në periudhën 20 - 30 qershor 2016 

4. Albanian Lion zhvilluar nëBizë, Kepi i Palit  me pjesëmarrjen e 1 togë komando, 1 togë xheneire, 10 vetë të b3k, në periudhën 16 tetor - 08 nëntor 2016 

5. JCET zhvilluar në Zall - Herr, Tiranë me pjesëmarrjen e bFS, RENEA, grup i FS amerikane, në periudhën 10 - 30 tetor 2016 

6. Joni -16 zhvilluar nëVlorë me pjesëmarrjen e bFS 24 tetor - 04 nëntor 2016 

Totali i pjesëmarrjes si FT 1813 vetë.


Stërvitjet ndërkombëtare jashtë vendit 
të zhvilluara gjatë vitit 2016:

1. KFOR - 21zhvilluar në Gjermani, me pjesëmarrjen e k21b2k, në periudhën 10 shkurt - 2 mars 2016 

2. Brilliant Jump 16zhvilluar në Poloni, me pjesëmarrjen e k1b2k, në periudhën 17-27 maj 2016

3. Suber Junctionzhvilluar në Gjermani, me pjesëmarrjen e bFS29, në periudhën mars - 22 prill 2016 

4. Anaconda 16zhvilluar në Poloni, me pjesëmarrjen e k2b2k, në periudhën 7-17 qershor 2016 

5. Silver Arrow 16zhvilluar në Letoni, me pjesëmarrjen ek2b2k, në periudhën 17-31 tetor 2016

6. Balkan Shieldzhvilluar në Greqi, me pjesëmarrjen e 1 grup, bFS, në periudhën 16-23 tetor 2016

7. KFOR - 22zhvilluar në Gjermani, me pjesëmarrjen e k3b2k, në periudhën 17 tetor - 08 nëntor 2016 

8. CRNA GOREzhvilluar në Mali i Zi, me pjesëmarrjen e kMADM, në periudhën 30 tetor - 04 nëntor 2016 

9. Platium Lion 17-1zhvilluar në Bullgari, me pjesëmarrjen e t1k3bkomando, në periudhën 13 - 21 dhjetor 2016 

10. Infantry Trainingzhvilluar në Itali, me pjesëmarrjen e k3b2k, në periudhën 01 - 15 dhjetor 2016 

Totali i pjesëmarrësve si FT 730 vetë

 


Media SocialeMoti