Shtator- tetor 2015, “Immediate Response 2015”

Përgjigja e menjëhershme , në kohë ndaj një kërcënimi imediat është qëllimi i kësaj stërvitje shumëdimensionale.


Media SocialeMoti