10 deri 30 qershor 2015, “KFOR rotation” - zëvendësimi i kontingjenteve në Kosove

Forca Tokësore ka një kontingjent prej disa oficerësh dhe nënoficerësh të cilët shërbejnë në misionin e NATO, KFOR dhe, rrotacioni i tyre çdo 6 muaj kërkon një stërvitje me elemente të përditësuar lidhur me situatën, kërcënimet dhe rreziqet që mund të përballen trupat tona atje.


Media SocialeMoti