Trajnimi i operatorëve dhe administratorëve të rrjeteve kompjuterike

16 dhjetor 2019

bwd  Grup - Foto 1/2  fwd

Bazuar në plan-kalendarin e veprimtarive kryesore të Forcës Tokësore për vitin 2019, Dega e Ndërlidhjes zhvillon stërvitje trajnuese për personelin radist / operator të reparteve dhe nënreparteve në varësi. Qëllimi i këtij trajnimi është përgatitja dhe aftësimi i personelit ndërlidhës në funksionet e tyre organike. 

Në këtë trajnim marrin pjesë 57 efektivë.


Media SocialeMoti