"Infantry Training Support" në Forcën Tokësore

22 nëntor 2019

bwd  Grup - Foto 1/2  fwd

Nga data 11 - 23 nëntor 2019, në mjediset e batalionit II Këmbësorisë, në Forcën Tokësore u zhvillua stërvitja e përbashkët “Infantry Training Support”. Kjo stërvitje zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit me Forcat e Armatosura italiane. 

Qëllimi i kësaj stërvitje është trajnimi nga instruktorët italianë i personelit ushtar dhe nënoficer nga repartet e Këmbësorisë së Forcës Tokësore (b1k, b2k, b3k) për detyra të ndryshme në kuadër të Operacioneve të Mbështetjes së Paqes me skenarë dhe detyra të ndryshme deri në nivel toge.

Kjo stërvitje u mbyll me zhvillimin e një mësimi tregues dhe certifikimin e pjesëmarrësve nga instruktorët italianë.


Media SocialeMoti