Struktura e FT

Forca Tokësore ka në strukturën e saj, Komandën dhe Shtabin e FT si dhe repartet e nënrepartet me të cilat bën të mundur realizimin e misionit të saj.

Komanda dhe Shtabi

Kompania e Mbështetjes së Shtabit

Qendra Stërvitore

Garnizoni “Zall-Herr”

Batalioni i 1-rë i Këmbësorisë

Batalioni i 2-të i Këmbësorisë

Batalioni i 3-të i Këmbësorisë

Batalioni Komando

Batalioni i Forcave Speciale

Batalioni i Mbështetjes së Luftimit


Media SocialeMoti