Komandanti i Forcës Tokësore

 

Emri:
Mbiemri:
Datëlindja:
Vendlindja:
Kombësia:
Gjendja civile:
Grada:

Albert
Mullai
23 shkurt 1964
Tiranë
Shqiptare
I martuar, një fëmijë
Gjeneral brigade

Karriera Ushtarake dhe Eksperiencë Pune:

2019 -
2017 - 2019
2015 - 2016

2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2009 - 2011

2007 - 2009

2006 - 2007
2005 - 2006

2003 - 2005
2002 - 2003
2000 - 2002
1999 - 2000
1997 - 1999
1997 -
1991 - 1996
1989 - 1991
1988 - 1989
1988

Komandant i Forcës Tokësore,
Komandant i Akademisë së Nënoficerëve “Thomson”, Tiranë,
Këshilltar i Lartë për Personelin pranë Ministrisë së Mbrojtjes e Shtabit të Përgjithshëm të FA afgane në kuadër të “Resolute Support Mission” të NATO,
Shef i Planifikimit Afatgjatë të Komandës Mbështetëse,
Atashe i Mbrojtjes i RSH në SHBA, Washington DC, SHBA,
Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në MM,
Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik të Politikave të Personelit,
Oficer Shtabi për Operacionet dhe Stërvitjen në Përfaqësinë e Përhershme Ushtarake të RSH në NATO, NATO HQ, Bruksel, Belgjikë,
Oficer Shtabi për Personelin (PSE Staff Element) në Shtabin Ushtarak Ndërkombëtar IMS të NATO, NATO HQ, Bruksel, Belgjikë,
Shef i Sektorit të Arsimimit të J-1 në Shtabin e Pergjithshëm të FA,
Shef i Sektorit të Marrëdhënieve dypalëshe në Drejtorinë e Politikave dhe Integrimit të MM,
Kursi i Shtabit të Përgjithshem në Akademinë e Mbrojtjes, Tiranë,
Shef i Sektorit të Modernizimit dhe Ndërveprimit të J5 në SHPFA,
Zëvendësdrejtor i Marrëdhënieve më Jashtë të Ministrisë së Mbrojtjes
Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë të MM,
Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes,
Zëvendësshef i Seksionit G-3 të Bazës së Furnizimit të FA,
Pedagog Zjarri në Akademinë Ushtarake “Skënderbej”, Tiranë,
Instruktor Stërvitje në S-3 të Brigadës së Këmbësorisë, Laç,
Komandant Kompanie në Brigadën e Këmbësorisë, Laç,
Titullimi oficer dhe emërim Komandant Toge Këmbësorie në BrK, Laç

Pjesëmarrja në misione të NATO:

2015 - 2016

2013 - 2014
2009 - 2011

2007 - 2009

2006 - 2007
2010 - 2011
nga 1996

Këshilltar i Lartë për Personelin pranë Ministrisë së Mbrojtjes e Shtabit të Përgjithshëm të FA afgane në kuadër të “Resolute Support Mission” të NATO,
Atashe i Mbrojtjes i RSH në SHBA, Washington DC, SHBA,
Oficer Shtabi për Operacionet dhe Stërvitjen në Përfaqësinë e Përhershme Ushtarake të RSH në NATO, NATO HQ, Bruksel, Belgjikë,
Oficer Shtabi për Personelin (PSE Staff Element) në Shtabin Ushtarak Ndërkombëtar IMS të NATO, NATO HQ, Bruksel, Belgjikë,
Përfaqësues ne Komitetin Drejtues te Ministerialit të Mbrojtjes të vendeve të Europës Juglindore, SEDM-PMSC
Pjesëmarrës në stërvitje shumëkombëshe në Gjermani, Slloveni, Kroaci, FYROM, Bullgari , Rumani, Greqi e Ukrainë.

Arsimimi dhe Kualifikime:

1984 - 1988
1995
1997
1998
1999

2001

2002
2003
2003 - 2005
2005
2006

Akademia Ushtarake “Skënderbej”, Tiranë,
Kurs trajnimi për instruktor qitjeje ne Mitenwald, Gjermani,
Kurs trajnimi për Politikat e Sigurimit në kuadër të PfP Varna, Bullgari,
Kurs trajnimi për Media, në Spiezh, Zvicër,
Kursi i Politikave të Sigurimit Europian në “Marshall Center” Garmisch, Paternkirschen, Gjermani,
Kursi i Politikave të Sigurimit Europian (GCSP) në Qendrën e Politikave të Sigurimit të Gjenevës, Zvicër,
Kursi i Terminologjisë së NATO, i zhvilluar në AFNORTH, NATO, Brunssum,
Kursi i Familiarizimit me NATO, Bruksel, Belgjikë,
Kursi i Shtabit të Përgjithshëm në Akademinë e Mbrojtjes, Tiranë,
Akademia Diplomatike Shqiptare, Tiranë,
Kurs i Politikave të Sigurimit të SHBA, pas 11 Shtatorit, i oganizuar nga Departamenti i Shtetit të SHBA, Universiteti i Kalifornisë, San Diego.

Gjuhët e huaja:
Anglisht, Italisht, Rusisht.

Media SocialeMoti