Në Qëndrën Stërvitore të Pashalimanit përfundoi Kursi i Stërvitjes Individuale të Avancuar

Në datë 26.02.2020 në Qendrën e  Stërvitjes Bazë Detare përfundoi Kursi Stërvitjes Individuale të Avancuar (SIA) specaliteti Detari. 

Periudha e kursit zgjati 10 javë sipas programit stervitor me pjesëmarrjen e personelit detar prej 9  vetësh .

Gjatë periudhës 10- javore të kursit SIA,  kursantët janë njohur dhe kanë ndjekur programin teorik dhe praktik mësimor nga qendra stërivtore si ajo e rregulloreve dhe mirëmbajtja e  anijeve, lufta kundër ujit dhe zjarrit, praktika detar . Gjithashtu nga kursantët është treguar disiplinë e lartë dhe  korektësi në zbatimin e rregulloreve bazë të  Forcave të Armatosuara. 

Në fund u shpërndanë çertefikata për kursantët pjesmarrës.


Media SocialeMoti