Komandantët në vite

 

 -  Kapidan Ahmet Kapidani (1928 - 1939)

 -  Kundëradmiral Abdi Mati (1945 - 1957, shtator 1961 - shtator 1973)

 -  Kundëradmiral Teme Seiko (1958 - gusht 1960)

 -  Kundëradmiral Hito Çako (shtator 1960 - shtator 1961)

 -  Pa gradë Qamil Poda (shtator 1973 - korrik 1981)

 -  Pa gradë Ndue Jaku (1981 - 1991)

 -  Kapiten i Rangut të I-rë Tasim Meçe (1991 - 1992)

 -  Kapiten i Rangut të I-rë Fitim Halili (1992 - 1993)

 -  Kundëradmiral Edmond Zhupani (1993 - 1994, 1996 - 1997)

 -  Kundëradmiral Muharrem Kuçana (1994 - 1996)

 -  Kapiten i Rangut të I-rë Vladimir Beja (mars - shtator 1997)

 -  Kapiten i Rangut të I-rë Robert Bali (shtator 1997 - tetor 1998)

 -  Kundëradmiral Kudret Çela (nëntor 1998 - mars 2005)

 -  Kapiten i Rangut të I-rë Kristaq Gërveni (mars 2005 - shtator 2009)

 -  Kundëradmiral Kudret Çela (shtator 2009 - janar 2012)

 -  Kapiten i i Rangut të I-rë Ferdinand Kreshpani (janar 2012 - gusht 2012)

 -  Gjeneral brigade Qemal Shkurti (15 gusht 2012 - maj 2015)

 -  Gjeneral Major Ylber Dogjani (16 tetor 2015 - 16 shtator 2019)


Media SocialeMoti