Stërvitjet e Përbashkëta 2014

Stërvitjet e përbashkëta 2014:

Stërvitja “IMPONIMI 14”  në Vlorë.

Stërvitja “Vlora SAREX 14” në Vlorë 

Stërvitjet e përbashkët me vendet e Aleancës:

Stërvitjet Ndërkombëtare  "ADRION LIVEX 14"  në Durrës


Media SocialeMoti