Stërvitjet e Përbashkëta 2015

Stërvitje e përbashkët me Forcën Ajrore, Forcën Tokësore:

Stërvitja e përbashkët “Joni 15”në  Vlorë

Stërvitje “Durrësi SAREX 15”  në Durrës.

Stërvitja “IMPONIMI 15”  në Vlorë.

Stërvitja komplekse “Pashaliman 15”

Stërvitja “Vlora SAREX 15” në Vlorë 

Stërvitjet e përbashkët me vendet e Aleancës:

Stërvitjet Ndërkombëtare  "ADRION LIVEX 15"  në Durrës/

 


Media SocialeMoti