Stërvitjet e Përbashkëta 2017

Stërvitje e përbashkët me Forcën Ajrore, Forcën Tokësore

Stërvitja “Vlora SAREX 17” në Vlorë.

Stërvitja “IMPONIMI 17”  në Vlorë.

Stërvitja e Përbashkët me Grupin e dytë Detar të NATO (SNMG2)  në Gjirin e Vlorës.

Stërvitja “Antindotja  17”  në  Vlorë.

Stërvitje “Durrësi SAREX 17”  në Durrës.

Stërvitjet e përbashkëta me vendet e Aleancës:

Stërvitjet Ndërkombëtare  "ADRION CAX LIVEX 17"  në Kretë Greqi


Media SocialeMoti