Doktrina e Forcës Ajrore

Doktrina e Forcës Ajrore (DFA-1) është hartuar në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe, si e tillë, është pjesë e misionit dhe e detyrave të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Doktrina e Forcës Ajrore është pjesë e hierarkisë së Doktrinës Ushtarake të Forcave të Armatosura (DP-1), si dhe në pajtueshmëri të plotë me këtë Doktrinë.

Forca Ajrore, pavarësisht nga roli i saj në operacion, në çdo rast do të ketë bashkëveprim të ngushtë me komandat dhe strukturat e tjera të Forcave të Armatosura, agjencitë kombëtare që veprojnë në ajër dhe forcat ajrore aleate e partnere në kuadrin e operacioneve të bashkuara dhe të përbashkëta.

Doktrina e Forcës Ajrore (DFA-1) në PDF

Media SocialeMoti