Në Qendrën Stërvitore të Forcës Ajrore, fillon Kursi Bazë i Nënoficerit Faza II

 

Në datën 27 janar 2020, në Qendrën Stërvitore të Forcës Ajrore, filloi Kursi Bazë i Nënoficerit Faza II, specialiteti Forcë Ajrore. Ky kurs do të këtë një kohëzgjatje prej 8 javësh.

Programi mësimor do të jetë i ndarë në dy faza. Në fazën e parë, e cila ka një kohëzgjatje 2 javore do të trajtohen temat e arsimit  të përgjithshëm.

Faza e dytë do të synojë përgatitjen e kursantëve me njohuri të plota teorike dhe shprehitë praktike në të cilat do të përfshihen temat e specialitetit të Forcës Ajrore konkretisht: njohuri për helikopterin, trafikun ajror, kërkim shpëtimi (SAR), njohuri për radarin etj.

Media SocialeMoti