Stërvitjet e Përbashkëta

Stërvitjet e Përbashkëta 2017:

Stërvitje e përbashkët me Forcën Detare:

 • Stërvitja “Vlora SAREX 17” me Repartin Ushtarak 2004 në Gjirin e Vlorës.
 • Stërvitje “Durrësi SAREX 17” me Repartin Ushtarak 2004 në Gjirin e Durrësit.

Stërvitjet e përbashkët me vendet e aleancës:

 • Stërvitjet "Saber Junction 17" dhe "Combined Resolve - 8".

Stërvitjet e përbashkëta 2016:

Stërvitjet e përbashkët me vendet e aleancës:

 • Marrja pjesë në stërvitjen e përbashkët të koduar ”Joint - Effort 2016”, e cila u zhvillua nga data 19.09.2016 deri me 29.09.2016.
 • Operacione në mbështetje të stërvitjes “Albanian Lion 2016” e cila u zhvillua nga data 16.09.2016 deri me 08.10.2016.

Stërvitjet e përbashkët në mbështetje të Forcës Tokësore:

 • Fekeni 2016 
 • Stërvitja e Batalionit “Komando”
 • Stërvitja e Batalionit Special.
 • Stërvitja me kompanitë e Aksioneve të tre Batalioneve të FT
 • Stërvitja me snajperat e FT 

Stërvitje e përbashkët me Forcën Detare:

 • Stërvitje SAR “Durrësi SAREX 16” me Repartin Ushtarak 2004 në Gjirin e Durrësit.
 • Stërvitja “Imponimi 16” me Repartin Ushtarak 2004 në Gjirin e Vlorës.

Stërvitje e përbashkët me Policinë Ushtarake

 • Testimi i kapaciteteve të nën/reparteve operacionale të PU.
 • Stërvitje Fushore, në rajonin e stërvitjes Bizës.

Stërvitje të Forcës Ajrore

 • Stërvitja “Tomorri SAREX 2016”. 
 • Stërvitja “Spille SAREX 2016”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Media SocialeMoti