Stërvitjet e Përbashkëta për 2020

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2019

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2018

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2017

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2016

Stërvitjet kryesore të FARSH të zhvilluara gjatë vitit 2016 janë të kategorizuara si më poshtë:

A.  Stërvitje të përbashkëta;
B.  Stërvitje me NATO;
C.  Stërvitje në kuadër të nismave rajonale;
D.  Stërvitjet dypalëshe me SHBA.

Lexo më shumë...


Media SocialeMoti