Stërvitjet e Përbashkëta për 2019

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2018

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2017

A. Stërvitje me NATO
B. Stërvitje rajonale (A-5, BCHODs, DCHODs)
C. Stërvitjet dypalëshe
D. Stërvitje kryesore kombëtare

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2016

Stërvitjet kryesore të FARSH të zhvilluara gjatë vitit 2016 janë të kategorizuara si më poshtë:

A.  Stërvitje të përbashkëta;
B.  Stërvitje me NATO;
C.  Stërvitje në kuadër të nismave rajonale;
D.  Stërvitjet dypalëshe me SHBA.

Lexo më shumë...

Stërvitjet e Përbashkëta për 2015

Zhvillimi i stërvitjes rajonale ndërinstitucionale për Emergjencat Civile Joint Reaction-15, në Shqipëri.
Pjesëmarrja në stërvitjen e shtabit të NATOs “CMX 2015”, Bruksel dhe në çdo kryeqytet të vendeve anëtare të NATO.
Pjesëmarrja me k1b2k, në stërvitjen e NATO “Trident Juncture-15”, në Itali.
Pjesëmarrja me togën e PU në stërvitjen e NATO “Platinium Lion-15”, në Bullgari.
Në kuadër të bashkëpunimit me SHBA, pjesëmarrja në stërvitjet Combined Resolve, KFOR20, Saber Junction-15, në JMRC, Gjermani.
Pjesëmarrja në stërvitjen “Immediate Response-15”, në Kroaci, dhe Slloveni.
Zhvillimi i stërvitjes detare rajonale “Adrion LIVEX/CAX", në Shqipëri.
Zhvillimi i stërvitjes "Durrësi SAREX 15" për Operacionet e Kërkim Shpëtimit, Durrës.
Zhvillimi i stërvitjes "Vlora SAREX 15", me Institucionet që kanë interesa në det, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Imponimi 15" me trupat e bordingut të FD, FAj dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes "Joni 15" e trupave të bordingut me QZH të FD dhe BFS, Vlorë.
Zhvillimi i stërvitjes fushore “Biza-2015”, Bizë.


Media SocialeMoti