Për marrjen e masave për mbrojtjen nga COVID-19

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në strukturat e vartësisë së saj, bazuar nga udhëzimet e nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Instituti i Shëndetit Publik dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Janë marrë masa për rritjen e vigjilencës dhe kryerjen e kontrolleve mjekësore në reparte dhe struktura ushtarake nga personeli mjekësor.

 

Lexo më shumë...

Batalioni i Forcave Speciale hap Kursin e 11-të të Forcave Speciale

Kandidatët që do të aplikojnë për të marrë pjesë në kursin e 11-të të Forcave Speciale, të paraqiten për të dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Seksionit të Personelit (S1) në Batalionin e Forcave Speciale, me adresë Reparti Ushtarak nr. 1050 “Zall-Herr”.

Regjistrimet  fillojnë më datë 01/12/2017 dhe përfundojnë në datën 29/12/2017 ora 16:00 pranë Seksionit të Personelit (S1) në Batalionin e Forcave Speciale.

Data e zhvillimit të testimeve për kandidatët do të jenë 03 - 31/01/2018ambientet e Batalionit Special në Zall - Herr, Tiranë. 

Kriteret në formatin pdf

Aktivitetet e FARSH për muajin qershor – gusht 2017

Bashkëpunimi civilo - ushtarak midis FA dhe autoriteteve civile, në të gjithë periudhën e zhvillimit të operacionit në zonën e hotspot-it në ish-tunelet e Qafë-Shtamës, fshati Selicë, Burrel, i organizuar nga Shtabi i Përgjithshëm i FA në periudhën 1 qershor - 31 gusht 2017 në zonën e Burrelit. Janë të përfshirë 10 vetë.

Batalioni i Forcave Speciale hap Kursin e Forcave Speciale

Kandidatët që do të aplikojnë për të marrë pjesë në kursin e Forcave Speciale, të paraqiten për të dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Seksionit të Personelit (S1) në Batalionin e Forcave Speciale, me adresë Reparti Ushtarak nr. 1050 “Zall - Herr”, Tiranë.

Regjistrimet dhe zhvillimi i testimeve do të zhvillohen gjatë muajit dhjetor 2016.
Data e fillimit të kursit do të jetë data 16 janar 2017.

Lexo më shumë...

Batalioni i Forcave Speciale hap Kursin e X të Forcave Speciale

Kandidatët që do të aplikojnë për të marrë pjesë në kursin 6 - mujor Bazë të Forcave Speciale të paraqiten për të dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Seksionit të Personelit (S1), në batalionin e Forcave Speciale me adresë: Reparti Ushtarak nr.1050, Zall-Herr, Tiranë, ku do të njihen me rregulloren, kriteret, procedurat e testimit etj.

Regjistrimi për kursin e X - të, të Forcave Speciale bëhet vetëm për kandidatët ushtarakë aktivë në FA.
Regjistrimi përfundon në datën 29 shkurt 2016 ora 16:00 dhe zhvillohet pranë Seksionit të Personelit (S1) në Batalionin e Forcave Speciale.

Data e zhvillimit të testimeve për kandidatët do të jetë 01 - 15 mars 2016 në ambientet e Batalionit Special në Zall-Herr, Tiranë.

Për kriteret e regjistrimit të kandidatëve dhe dokumentet që duhet të paraqesin gjeni informacion në dokumentin pdf.


Media SocialeMoti