Komanda Mbështetëse

Misioni dhe Detyrat

Misioni: Sigurimi i kapaciteteve për mbështetjen me logjistikë, infrastrukturë, shërbim shëndetësor dhe shërbime të tjera të FA në interes të plotësimit të misionit të tyre kushtetues si dhe ...

Detyrat:  - Të sigurojë në çdo kohë aftësi operacionale dhe gatishmëri luftarake në kapacitetet e nevojshme, për t’ju përgjigjur kërcënimeve dhe rreziqeve në realizimin e misionit kushtetues. - Të mbështesë aktivitetet e Forcave të Armatosura të RSH me të gjitha klasat e furnizimit (1-5) dhe me shërbime logjistike. - Të sigurojë kapacitete të nevojshme operacionale për kryerjen e operacioneve luftarake, emergjencave civile, kërkim - shpëtimit, operacioneve humanitare dhe ato në ndihmë të komunitetit në bashkëpunim me strukturat e tjera të FA ...

Lexo më shumë


 

Struktura e Komandës Mbështetëse

- Komanda dhe Shtabi 

  • Dega e personelit (G1)
  • Dega e zbulimit (G2)
  • Dega e operacioneve (G3)
  • Dega e logjistikës (G4)
  • Dega e planifikimit (G5)
  • Dega e ndërlidhjes (G6)
  • Dega e bashkëpunimit civilo - ushtarak (G9)

- Kompania e Mbështetjes (Rep. Usht.  Nr. 4002)
- Qendra Stërvitore (Rep. Usht. Nr. 4003)
- Batalioni i Furnizimit (Rep. Usht. Nr. 4006)
- Batalioni i Transportit (Rep. Usht. Nr. 4007 )
- Qendra e Riparimit dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së FA
- Laboratori Qendror i FA (LQFA), (Rep. Usht. Nr. 4010)
- Batalioni i Mbështetjes Rajonale (Rep. Usht. Nr. 4030)
- Batalioni i Xhenios (Rep. Usht. Nr. 4040)

 


Historiku i KM

 14 nëntor 1947 - Krijimi i Depos Qendrore të Intendencës.
- 1948 - Depoja Qendrore e Intendencës emërtohet Magazinat Qendrore të Ushtrisë.
- 1949 - Magazinat Qendrore të Ushtrisë, emërtohen Reparti me numër 8770, numër të cilin e mbajnë deri në vitin 1993.
- 1993 - Magazinat Qendrore të Ushtrisë, emërtohen Bazat e Furnizimit të Ushtrisë në Tiranë, Elbasan, Berat dhe Rrëshen.
- 2000 - Krijohet Komanda e Mbështetjes Logjistike, e cila mori në përbërje dhe Bazat e Furnizimit të Ushtrisë...

Lexo më shumë

 






Media Sociale



Moti