Komandant i Komandës Mbështetëse

General brigade Ndriçim Sallaku, 
mars 2019 -

Emri:
Mbiemri:
Datëlindja:
Vendlindja:
Kombësia:
Gjendja civile:
Grada:

 

Ndriçim
Sallaku
14 qershor 1966
Durrës
Shqiptare
I martuar, tre fëmijë
Gjeneral brigade

 

Karriera Ushtarake dhe Eksperiencë Pune:

2019 -
2017 - 2019
2016 – 2017
2014 - 2016
2014 - 2014,
2013 - 2014
2012- 2013 
2010 - 2012
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2005 - 2007
2000 – 2005
1999 - 2000
1997 - 1999
1996 - 1997
1993 - 1995
1991 - 1993

Komandant i Komandës Mbështetëse,
Atashe ushtarak I RSH në Republikën e Turqisë, 
Drejtor i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, 
Komandant i Akademisë së Nënoficerëve “Thomson”, Tiranë,
Drejtor i Drejtorisë së Logistikës në Shtabin e Përgjithshëm të FA, 
Oficer Shtabi për Stërvitjen në Shtabin e LANDCOM te NATO-s,Izmir, Turqi,
Komandant i Batalionit të transportit, Brigada Logjistike 
Përgjegjës i Sektorit të Planifikim Logjistik në J4 në SHP të FA,
Zëvendësdrejtor në Drejtorinë Logjistike në SHP të FA,
Përfaqësues Ushtarak në misionin UNOMIG në Gjeorgji,
Oficer Shtabi për infrastrukturën në Shtabin e Përgjithshëm të FA,
Specialist për Shërbimet intendente në J4 në SHP të FA,
Specialist për planëzimin logjistik dhe koordinator i J4 në SHP të FA,
Shef i Shërbimit të Ushqimit për FA në Drejtorinë Logjistike në MM,
Shef Logjistike në Akademinë e Nënoficerëve, Rep Usht. Nr. 1010,
Shef Logjistike në Policine Ushtarake Rep Ushtarak Nr 1020,
Instruktor në degën e Furnizimit në Drejtorinë Logjistike në MM,
Intendent Batalioini në sektorin e Gadishmërisë te Ministrise se Mbrojtjes.  

Pjesëmarrja në misione jashtë vendit:

2017 - 2019

2010 – 2011
2008 - 2009

Atashe ushtarak I RSH në Republikën e Turqisë, jo rezident në Republikën e Izraelit, Gjeorgjise dhe Azerbaxhianit. 
Zëvendësshef për operacionet në misionin e BE, ALTHEA në Bosnjë dhe Hercegovinë,
Vëzhgues ushtarak në misionin e OKB në Gjeorgji (UNOMIG)

Arsimimi dhe Kualifikime:

1987 - 1991
1991
1998-1999 
2000 
2003-2005 
2008 
2010  
2012  
2013  
2015-2016

 

Shkolla e lartë e Bashkuar të oficerëve, Tiranë,
Master Shkencor për menaxhimin e materialeve/aseteve.
Kursi bazë dhe i avancuar i Oficerit te Logjistikes, PfP Ankara Turqi 
Kurs trajnimi për Planizimin Logjistik, PfP Ankara Turqi<
Akademia e Luftës e Forcave Tokësore, Stamboll Turqi,
Kursi i orientimit logjistik në operacionet paqeruajtëse, PfP Ankara Turqi,
Kursi i kodifikimit logjistik sipas standardeve te NATO-s,  Renne, France, 
Kursi i Vëzhguesit Ushtarak i OKB, PfP Ankara Turqi,
Kursi për Planëzimin e Stërvitjeve te NATO, Oberamargau, Gjermani,
Kolegji i Lartë i Sigurisë në Turqi

 

Gjuhët e huaja:
Anglisht, Turqisht.

Media SocialeMoti