Vizioni i shefit të Shtabit të Përgjthshëm të FA për periudhën 2020-2023

FARSH synojnë qasje të reja mbi rolin dhe kapacitetet e tyre, mirëkuptim në marrëdhëniet civilo-ushtarake, besim e partneritet brenda Aleancës dhe midis vendeve, për tu përballur me mjedisin kompleks të sigurisë që përfshin sulmet terroriste, ekstremizmin, katastrofat natyrore, emergjencat civile, luftën kibernetike, kërcënimet hibride dhe konvencionale në lindje dhe jug të Aleancës, por edhe situatën e krijuar prej pandemisë globale COVID ’19.

1.Transformimi dhe reformimi i FA,
2.Menaxhimi dhe zhvillimi i personelit,
3.Stërvitja, gatishmëria dhe operacionet,
4.Zhvillimi i kapaciteteve dhe modernizimi i FARSH,
5.Mbështetja e FA,
6.Bashkëpunimi
7.Prioritetet:

a. Zhvillimi i kapacitetit të GBKL sipas paketës së Objektivave të Kapaciteteve të NATO.
b. Implementimi i sistemit të ri për arsimin e lartë ushtarak për kandidatët për Oficerë dhe nënoficerë.
c. Zhvillimi i kapaciteteve të plota ( krijimi si strukture i Bazës mbrojtjes civile) për përballimin e emergjencave civile sipas ligjit për Mbrojtjen Civile në RSH dhe katastrofave natyrore.
d. Përmirësimi i sistemit të rekrutimit, përkujdesjes dhe promovimit të ushtarakëve.

Dokumenti i plotë në formatin pdf

 


Media SocialeMoti