Zhvillimi i doktrinës së FARSH

Me doktrinë të FA kuptohet e gjithë baza konceptuale, politike, strategjike, operacionale, taktike, administrative dhe speciale, e cila normon dhe rregullon veprimtarinë e tyre në të gjithë spektrin, që nga koha normale e paqes, ashtu dhe në kuadër të angazhimeve në kohë krize dhe lufte si na planin kombëtar ashtu dhe atë ndërkombëtar.


Media SocialeMoti